Vinnere av "Gå til Luhr!" for mars er kåret

 Klasse 2B vant for tredje gang, mens 7C tok sin første seier!

Det er spesielle tider på skolen nå om dagen, men vi forsøker å holde kampanjen "Vær lur - GÅ til Luhr!" i gang mens det stadig er endringer med tanke på kohorter og nivåer. Mange klasser og trinn har hatt hjemmeskole i deler av denne perioden, mens noen har vært på skolen hele tida. Reglene for å registrere er blitt justert slik at bl.a. dager med hjemmeskole ga full skår når det gjelder det å gå og det å bruke    refleks. 

Klasse 2B vant for tredje gang på rad og fikk dermed et ekte "hat-trick" i denne sammenhengen. Da de fikk gavekortet pålydende 250,- kr i dag, fant de raskt ut at de nå hadde hele 750,- kr til å planlegge noe hyggelig sammen for. De fikk 96,4 % som resultat, og de har vært på skolen hele tida. Bra jobba, 2B!

7C har for tida hjemmeskole og har derfor ikke mottatt sitt gavekort ennå. De vil få det til neste uke. Klasse 7C hadde en veldig høy skår fram til de måtte ha hjemmeskole, og de endte opp på fantastiske 99,5 %. Den blir det ikke lett å kopiere eller slå seinere! Flott innsats, 7C