Informasjon fra helsesykepleier

Helsesykepleier på Luhr skole heter Cecilie Forkerud. Hun er ansatt i 100 % stilling på skolen. Her er litt informasjon fra henne.

                          Skolehelsetjenesten

 

 

Mål:  


Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon. 

 

 

Personell: Helsesykepleier Cecilie Forkerud

 

Kontortid: Mandag - fredag 08.00 – 15.00

 

Telefon: 482 56 478

 

E-post: cefork@lorenskog.kommune.no


  
Program: 

1.klasse:         Skolestartundersøkelse med foresatte

2.klasse:         Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
                       Klasseundervisning om seksuelle overgrep
  
3.klasse:           Kontroll av høyde og vekt
  
4.klasse:          Klasseundervisning om vold i nære relasjoner

5.klasse:         Klasseundervisning om «Psykologisk førstehjelp» 
  
6.klasse:           MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
                       Pubertetsundervisning
  
7.klasse:           HPV-vaksine (livmorhalskreft)

 

Helsesykepleier er fast deltaker i tverrfaglig møte.


  
For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se www.fhi.no

 

  • For mer informasjon, se kommunens hjemmeside om skolehelsetjenesten.