Informasjon fra helsesykepleier

Helsesykepleier er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge 0-24 år.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste inn i hver skole, og er en forlengelse av tilbudet på helsestasjonen. Barnets helsejournal følger barnet fra helsestasjonen og over til skolehelsetjenesten.

Program

 • 1.klasse:  Skolestartundersøkelse med foresatte (lege og helsesykepleier)
 •  2.klasse:   
  • Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
  • Undervisning om seksuelle overgrep
 • 3.klasse: Høyde- og vektmåling
 • 4.klasse:  Undervisning om vold i nære relasjoner
 • 5.klasse:  Klasseundervisning om «Psykologisk førstehjelp»
 •  6.klasse: 
  • MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
  • Pubertetsundervisning
 •  7.klasse: HPV-vaksine (Humant Papilloma Virus)

Les mer om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom hos FHI.

Hva tilbyr helsesykepleier?

Helsesykepleier tilbyr blant annet:

 • Individuell oppfølging (syn, hørsel, høyde, vekt, vaksiner)
 • Livsstilsendringskurs
 • COS-kurs (Trygghetssirkelen)
 • Samtaler med elever etter ønske og behov

Helsesykepleier er fast deltaker i Barne- og ungdomsfaglige møter.

Kontakt oss

Kontortid: Mandag-fredag kl.08:30-14:30.

Marianne Jordet Johansen
Telefon:
48 25 64 78
E-post: marjoh5@lorenskog.kommune.no

Portrett av Marianne Johansen - Klikk for stort bilde 

Line Ødegaard Midtsian
Telefon: 45 61 86 02 
E-post: linmid@lorenskog.kommune.no

Portrett av Line Ødegaard Middtsian - Klikk for stort bilde