Informasjon fra helsesykepleier

Ny helsesykepleier er ansatt f.o.m. 01.01.21. Hun heter Marianne Jordet Johansen.

                          Skolehelsetjenesten

 

 

Mål:  


Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon. 

 

 

Personell: Helsesykepleier Marianne Jordet Johansen (f.o.m. 01.01.21)

 

Kontortid: Hun er til stede på Luhr skole mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

 

Telefon: 48 25 64 78/ 67 93 40 00 

 

E-post: marjoh5@lorenskog.kommune.no


  
Program: 

1.klasse:         Skolestartundersøkelse med foresatte

2.klasse:         Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
                       Klasseundervisning om seksuelle overgrep
  
3.klasse:           Kontroll av høyde og vekt
  
4.klasse:          Klasseundervisning om vold i nære relasjoner

5.klasse:         Klasseundervisning om «Psykologisk førstehjelp» 
  
6.klasse:           MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
                       Pubertetsundervisning
  
7.klasse:           HPV-vaksine (livmorhalskreft)

 

Helsesykepleier er fast deltaker i barne- og ungdomsfaglige møter.


  
For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se www.fhi.no

 

  • For mer informasjon, se kommunens hjemmeside om skolehelsetjenesten.