Rådgivende og Støttende Team mot Mobbing

1. juni 2016 etablerte Lørenskog kommune et Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM)

RÅDGIVENDE OG STØTTENDE TEAM MOT MOBBING I LØRENSKOG (RSTM)


Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for bistand i mobbesaker. Teamet skal bidra til effektiv og rask håndtering, sikre respektfull og korrekt behandling av partene , og øke skolenes kompetanse til håndtering av mobbesaker.
Teamet består av rådgiver ved skolekontoret med pedagogisk og juridisk kompetanse (koordinator), miljøterapeut ved APO-skolen (Alternativ  Pedagogisk Opplæring), rådgiver ved PP-kontoret og helsesøster.
Når en av partene tar kontakt med koordinator, enten for råd, informasjon eller forespørsel om involvering fra teamet, tar koordinator kontakt med teamet for en eventuell videre oppfølging.


Kontaktinformasjon til Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM)
Telefon direkte: 900 49 396 (kl. 09.00-15.00 mandag-fredag)
E-post: rstm@lorenskog.kommune.no