Søknad om inntektsgradert betaling - papirversjon

Om du ønsker å søke om inntektsgradert betaling på papir, finner du skjemaet her: