Rutiner ved fravær

Skolen har disse rutinene ved elevers fravær:

  • Foreldre sender melding til kontaktlærer ved fravær som ikke allerede er meldt inn. Dette må skje så snart det er klart at eleven ikke kommer på skolen.
  • Lærere sender melding til foreldre ved fravær som ikke er meldt inn - senest en halvtime etter skolestart.
  • Om lærer er fraværende aktuell dag, skal vikar gi beskjed til kontoret om fravær. Kontoret vil deretter kontakte hjemmet til aktuelt barn.