Kontaktinformasjon

Luhr skole

Skogblomstveien 1

1470 Lørenskog

Telefon: 480 77 520

Epost: luhr@lorenskog.kommune.no