Kontaktinformasjon

Luhr skole

Skogblomstveien 1

1470 Lørenskog

Telefon: 67 93 43 75

Epost: luhr@lorenskog.kommune.no