Grønt flagg

Luhr skole er sertifisert som Grønt flagg-virksomhet!

Luhr skole er sertifisert som Grønt flagg-virksomhet siden november 2019. Lørenskog kommune har i sine bestemmelser at alle kommunale virksomheter skal være det innen 2020. Vi fikk vår søknad godkjent 21.11.19 og hadde planer om en stor felles markering i mars 2020. Så ble landet rammet av en pandemi, og som så mye annet i hele samfunnet ble planene om dette lagt på is. 

Vi har allikevel ikke ligget på latsiden med dette arbeidet internt. Vi har et miljøråd som består av 7 ansatte fra lærere, SFO-ansatte og ledelse og 3 elever fra elevrådsstyret. MIljørådet skal være ansvarlig for for framdriften av miljøarbeidet på skolen. Etter en noe famlende oppstart er miljørådet nå et etablert forum som møtes regelmessig - på Teams, som så mye annet. Vårt håp er at det neste skoleår skal være et forum der vi kan møtes fysisk og kan være den pådriveren for miljøarbeid vi skal være. 

Vi har samarbeid med FEE som er hovedsammenslutningen som styrer Grønt Flagg i Norge. Det er de som behandler og godkjenner vår søknad i forbindelse med sertifisering. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra FEE om vårt arbeid og at det er sammenheng i mellom planer og undervisning ut fra et normalår. Skolen har en aktivitetsplan som i normale år skal sørge for at hvert klassetrinn skal jobbe med sitt felt knyttet til bærekraftig utvikling. Planen vår sier vi skal jobbe med mat, jordbruk, fornybar energi, vi skal bygge fuglekasser og være med på å sette ut fisk i Østmarka. I tillegg har et trinn jobbet med La Humla Suse og fått kunnskap om humler og deres liv.

Så har vi selvsagt Salamanderdammen vår. Den har også i år fått en platting bygd ved siden av seg som skal gjøre undervisning med forsøk og målinger der lettere å gjennomføre. 

Dere finner aktivitetsplanen her (PDF, 138 kB). Den må justeres årlig, men er som et utgangspunkt for året. 

I tillegg fins det miljøregler (PDF, 101 kB)som er utarbeidet av miljørådet. Meningen er at de skal jobbes videres med og aktualiseres neste skoleår slik at alle får et bevisst forhold til dem. Det er også foretatt en miljøgjennomgang (DOCX, 222 kB)av styret i elevrådet. Den skal gjennomgås årlig og evalueres og bli til nye satsingsområder i miljøarbeidet.