Verdier

Trygghet og trivsel er en forutsetning for læring.

På Luhr skole arbeider vi derfor systematisk for at elevene skal trives og ha et trygt og godt læringsmiljø.

Vi har disse kjerneverdiene:

 

På Luhr skole er vi lærende:

·        Alle kan lære og mestre

·        Vi reflekterer og stiller gode spørsmål

·        Vi er motiverte og engasjerte

 

 

På Luhr skole er vi samarbeidende:

·        Vi deler kunnskap med hverandre

·        Vi kommer sammen fram til løsninger

·        Vi kommuniserer godt og gir hverandre tydelige tilbakemeldinger

 

 

På Luhr skole er vi kreative:

·        Vi er nysgjerrige og utforskende

·        Vi bruker varierte læringsarenaer og læringsmetoder

·        Vi tør å gjøre feil, og vi lærer av feilene våre

 

Kunst i samlingssalen