Info om Den naturlige skolesekken

Luhr skole er deltakere i "Den naturlige skolesekken".
Prosjektet "Sikre bærekraftig utvikling for salamanderene ved Luhr skole" får prosjektmidler skoleåret. Dette blir gøy og spennende og vi gleder oss til å sette i gang.

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling

Målet med Den naturlige skolesekken er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer.

Oragnisering av Den naturlige skolesekken

Her kan du lese mer om Den naturlige skolesekken. 

 

 

 

 

 

Slamanderdammen ved Luhr skole 1

 

 

 

 

 

Bilde over:  Salamanderdammen ved Luhr skole.

 

 

Fylkesmannen har laget et fint hefte hvor man kan lese om Storsalamandere og andre amfibier. Den kan du se i her.

Fylkesmannens hefte