Oppstart juni 2017 med 5.trinn

Da er vi i gang med prosjektet "Sikre bærekraftig utvikling av salamanderdammen ved Luhr skole".

I juni hadde 5.trinn besøk av Kjell Sandaas fra Naturfaglige konsulenttjenester. Han hadde forelesning om amfibier og salamandere for elevene. Vi satte ut feller slik at vi kunne se om vi fant salamandere i dammen, og se om de har overlevd flyttingen. På dag 2 tok vi inn fellene for å telle opp og sjekke livet i dammen. Det ble totalt 74 salamandere, 52 hanner og 22 hunner. I tillegg så vi masse rompetroll og vannkalv. Det var to spennende, lærerike og engasjerende dager. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

Klikk for stort bildeOversiktsbilde dammenKlikk for stort bildeForbereder utsetting av fellerKlikk for stort bildesetter ut fellerKlikk for stort bildeInnhenting av felleKlikk for stort bildestuderer fellerKlikk for stort bildenærbilde bøtteKlikk for stort bildeSå fin salamanderKlikk for stort bildeSalamandere og rompetrollKlikk for stort bildeSalamander i håndKlikk for stort bildeFrosk