Da er vi i gang med prosjektet "Sikre bærekraftig utvikling av salamanderdammen ved Luhr skole".

I juni hadde 5.trinn besøk av Kjell Sandaas fra Naturfaglige konsulenttjenester. Han hadde forelesning om amfibier og salamandere for elevene. Vi satte ut feller slik at vi kunne se om vi fant salamandere i dammen, og se om de har overlevd flyttingen. På dag 2 tok vi inn fellene for å telle opp og sjekke livet i dammen. Det ble totalt 74 salamandere, 52 hanner og 22 hunner. I tillegg så vi masse rompetroll og vannkalv. Det var to spennende, lærerike og engasjerende dager. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

De rødlistede salamandrene har lenge vært truet av utbygningen i området rundt Ødegården, og i nærområdet til Luhr skole er arealet til dyrene nylig blitt ytterligere redusert gjennom utbygning av skolen, boligbygg hvor dammen måtte flyttes. Hovedmålsetning for prosjektet er å følge med på og forbedre livsvilkårene til salamanderartene ved dammen rett ved siden av Luhr skole. 

 

 

 

Prosjektet vil også innebære vedlikehold og opprettholdelse av salamanderdammen ved Luhr skole.
Elevene skal gjennom systematiske observasjoner lære om og følge livet i en vannbiotop i sitt nærmiljø med spesielt fokus på livsvilkårene til de truede salamandrene.

Gjennom prosjektet vil elevene lære verdien av naturen i nærmiljøet, kjenne at de er en del av naturen og at det er viktig ta vare på dette for fremtiden. Elevene skal forstå at kunnskap om eget nærmiljø skaper tilhørighet, nysgjerrighet og felleskap – og de vil lære hvor viktig det er å formidle denne kunnskapen videre til andre.