Trivselsledere

Luhr skole er med på Trivselsleder-ordningen.

Den går i korthet ut på å organisere friminuttene på skolen med meningsfylte aktiviteter for alle elever. Elever på 4.-7. trinn er trivselsledere (TL) og har ansvar for å organisere egne aktiviteter/ leker i friminuttene. De har på seg egen vest som viser at de er TL.

TL-programmets mål er å:

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever