Varierte aktiviteter på SFO

Alle aktiviteter på SFO er frivillige. Barna melder seg på de ulike aktivitetene som tilbys på de ulike dagene i uken. Gruppene vil være aldersblandet. Tiervenner

Vi har sambruk med skolen og innbyr derfor til mye varierte aktiviteter hvor vi bruker skolens arealer inne og ute inne. 

  • Natur og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse
  • Kunst og kultur

SFO tilbyr også læringsstøttende og lekpregede aktiviteter hvor SFO tar utgangspunkt i trinnenes kompetansemål og periodeplaner. 

Sjakk 1VevingKunst og håndverkAball1 er tall- og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsning i fellesskap.  - Klikk for stort bildeAball1 er tall- og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsning i fellesskap.