Om Luhr SFO

UteområdetSFO er for 1. - 4. trinn.

Vi har to baser, og det er sambruk med alle skolens arealer inne og ute. 

Basene heter Froskene og Salamanderne. 

Froskene er for 1.-2. trinn og holder til i tredje etasje.

Salamanderne er for 3.-4. trinn og holder til i andre etasje.

Luhr skole har auditorium, flott gymsal, kunst og håndverksrom med sløydsal. Skolen har en stor samlingssal med fin scene. I tillegg mange klasserom og grupperom som er tilgjengelig for SFO etter skoletid. 

Ute har vi stor fotballbane med kunstgress. Skogen bak skolen blir også mye brukt til lek og lengre turer. 

Alle aktiviteter på SFO er frivillige. Barna melder seg på de ulike aktivitetene som tilbys på de ulike dagene i uken. Gruppene vil være aldersblandet. 

Barna får også mulighet til å delta i varierte voksenstyrte aktiviteter , og SFO prøver å dekke ulike interesser og behov.
Vi legger også vekt på god voksenkontakt. Voksne som er deltagende og gode veiledere i barnas utvikling og læring.
Luhr skole og SFO har et flott uteareal som består av lekeplass, trær, skog og stor fotballbanen.

SFO har matservering hver dag, med varm mat en dag i uken. Fokus på god og sunn mat. 

SFO sender ut ukeplaner til foresatte på epost. 

Vedtekter, brev og nyttig informasjon samt lenker til aktuelle sider finnes tilgjengelig under vedtekter og reglement. 
Det forventes at foreldre og foresatte orienterer seg om gjeldende vedtekter, rutiner og reglement som angår SFO.

Rammeplanen for SFO kan du lese i sin helhet her.