Vedtekter/ reglement

Du kan lese om betalingsreglementet (PDF, 143 kB) og vedtekter for SFO her.

I tillegg kan finner du elektronisk søknad om inntektsgradert betaling eller papirversjon (DOC, 87 kB) her.