Vedtekter/ reglement

Du kan lese om betalingsreglementet og vedtekter for SFO her.

I tillegg kan finner du elektronisk søknad om inntektsgradert betaling.