Vedtekter/ reglement

Du kan lese om betalingsreglementet og vedtekter for SFO her.

Søknad om inntektsgradert betaling må gjøres via Vigilo.