Vedtekter/ reglement

Du kan lese om betalingsreglementet (PDF, 152 kB) og vedtekter for SFO  (PDF, 95 kB)her.

Søknad om inntektsgradert betaling må gjøres via Vigilo.