Bruke innspill

Hvordan skal du oppsummere og bruke innspillene du har fått? Når og hvordan skal du gi tilbakemelding til de som har deltatt i medvirkningen?