Hjort 1
(22.01.2018)

På grunn av mye løs snø er det innført ekstraordinær båndtvang i Lørenskog. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

Kr.
(22.01.2018)

Endring i gebyrregulativet for renovasjon ble vedtatt i KS-sak 147/17 den 13.12.2017 – Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018.

Renovasjonsgebyret for januar og februar 2018 er fakturert etter gammelt gebyrregulativ.

Renovasjonsgebyret vil bli avregnet etter nytt gebyrregulativ på faktura for mars 2018.

 

 

colourbox
(19.01.2018)

Onsdag 14.februar kl 18:00                  Grethe Herlofsen, generalsekretær i NKS holder foredragene:
«Hvordan gjøre din organisasjon aktuell i 2018?»
«Hva betyr det å være frivillig for egen livskvalitet?»

Onsdag 14.mars kl 14:00                      Tine Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog, kjent blant annet fra God Morgen Norge på TV 2, holder foredrag om ernæring

 

Torsdag 26.april kl 14:00                      Helle Skogstad Riege, psykolog i kommunen, holder foredragene:
«Ensomhet» og «Hvordan leve med kronisk sykdom»

Mandag 14.mai kl 17:30                              Helene Høimyr, personlig trener, holder foredrag om fysisk aktivitet

Brøytebil
(16.01.2018)

Snøen har kommet til Lørenskog og våre brøytemannskaper er i full gang med vintersesongen. I den forbindelse ønsker vi å oppfordre innbyggerne til og hjelpe oss med å gjøre en god jobb slik at fremkommeligheten for både myke trafikanter og bilister blir bra.

Vårt veinett er delt inn i 9 brøyteroder. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Vi starter brøytinga når det har kommet 5-6 cm snø. Strøing og salting vurderes etter behov, men vi forsøker å ta vare på miljøet så godt vi kan ved å redusere bruken av salt.

Glad dame i rødt 1
(15.01.2018)

Går du med et ønske om å slutte å røyke eller snuse? Eller kjenner du noen? Frisklivssentralen Lørenskog tilbyr hjelp i endringsprosessen, i gruppe eller individuelt. Kurs med planlagt oppstart 18. januar er avlyst grunnet få påmeldte. Ta allikevel kontakt hvis du har spørsmål/er interessert. Nye kurs settes opp med jevne mellomrom. Frisklivssentralen tilbyr også individuell veiledning.

(15.01.2018)

Ikke alle er klar over grøftenes viktige funksjon og enkelte tar seg til og med til rette. De fyller igjen grøftene, og bygger seg sin egen parkeringsplass. Gjenfylte grøfter reduserer veienes levetid dramatisk, og påfører kommunen økte vedlikeholdskostnader. I tillegg reduseres både trafikksikkerheten og fremkommeligheten i, og langs veien når grøftene forsvinner.

Gruppebilde utdeling jan 2018 - Miljøfyrtårn
(11.01.2018)

Syv bedrifter i Lørenskog fikk det synlige beviset på bedriftens miljøengasjement da ordfører overrakte diplom som viser at de er sertifisert som Miljøfyrtårn. Bedriftene representerer forskjellige bransjer fra persontransport, bilforhandler, butikk, byggentrepenør og el-installasjon. Alle har gjort en miljøkartlegging og iverksatt tiltak innen blant annet avfallshåndtering og transport for å oppfylle kriterier for sin bransje.

uten navnprinter
(11.01.2018)

Som samarbeidende partner med Princh, introduserer vi en en ny selvbetjent utskriftsløsning på våre bibliotek. Det er ikke lenger nødvendig å bruke bibliotekets publikumsmaskiner for å skrive ut dokumenter, eller være avhengig av personalets hjelp for å få en utskrift, kopi eller skanne et dokument.

trimgrupper
(22.12.2017)

Vi har gjennom den siste tiden starter opp fem trimgrupper i Lørenskog kommune. Det betyr at mellom 50 og 80 seniorer trener minst en gang i uken på gratis trening. Trimgruppene er drevet av frivillige og er etablert av avdelingen dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet i samarbeid med Fysioterapitjenesten i kommunen.

 penger søyler
(21.12.2017)

Onsdag 13. desember vedtok kommunestyret årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.  

Det vedtatte budsjettet og økonomiplan kan du lese her:
Budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 (PDF, 626 kB)

 

Fant du det du lette etter?