(11.05.2021)

Kommunen har over en tid hatt store utfordringer med belysningen i Elveparken og er nå i gang med arbeider for å utbedre dette. Som følge av arbeidene vil det til tider være begrenset fremkommelighet, og deler av strekningen vil være uten belysning.

Arbeidet vil vare utover høsten 2021, med ferdigstilling innen utgangen av året.

Har du spørsmål rundt arbeidene, ta kontakt med kommunalteknikk på:

telefon 67 93 42 00 eller e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

(08.05.2021)

8. mai feirer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner. Ordførerne på Nedre Romerike kommer med denne hilsenen til veteranene våre i dag.

(07.05.2021)

17. mai er ikke avlyst! Nasjonaldagen blir markert så verdig og bredt som mulig i Lørenskog ut ifra gjeldene smittevernregler.

På grunn av korona-situasjonen må flere av de tradisjonelle 17. mai arrangementene vike, men 17. mai-komiteen har laget et program som inneholder korps, strømming av flaggheising med taler, diktlesing og musikk. 

Program for dagen

Klokken 08.00 - flaggheising - På grunn av koronarestriksjoner er arrangementet ikke åpent for publikum. Arrangementet vil strømmes direkte på www.lorenskog.kommune.no og rb.no 

  • flaggheising ved speidere og signaltrompet fra Lørenskog musikkorps
  • Ja, vi elsker, to vers
  • leder av 17. mai komiteen ønsker velkommen
  • Gammel jegermarsj
  • tale ved leder av ungdomsrådet Martin Svetoslavov Dimo
  • diktlesing ved Stine Fausk Finholdt og Isabelle Cecilia Lynum Lund fra Fjellhamar skole
  • Kronprins Olavs honnørmarsj
  • tale ved ordfører Ragnhild Bergheim
  • Gud signe vårt dyre fedreland

Klokken 09.00 - 17. mai Cruising 
Kortesje for biler og motorsykler fra hele verden. Kortesjen går fra Metro senter gjennom Lørenskog i retning Strømmen. Arrangør er  AMCAR Lillestrøm .

Klokken 09.00-12.00 - pop-up-korps
Lørenskog musikkorps, Østerdølenes musikkorps og Lørenskog veterankorps vil i løpet av dagen holde pop up konserter i flere nabo- og borettslag, samt ved institusjoner i Lørenskog. 

Vi minner om smittevernreglene og forbudet om å samles i større grupper. Hvis det blir ansamlinger når korpsene spiller vil korpsene avbryte spillingen.

Klokken 10.15 - gudstjeneste
Digital 17. mai-gudstjeneste fra Skårer kirke. Lenke til arrangementet: https://skaarermenighet.no/ 

klokken 12.00 - nasjonal allsang av «Ja, vi elsker»
Felles allsang med hele nasjonen «Ja, vi elsker». Det skjer rett etter saluttene fra landets festningsverk klokken 12.00.

På grunn av pandemien og smittesituasjonen vil det ikke gjennomføres arrangementer ved våre skoler i år. 

Det norske flagget er 200 år i år

I maidagene i 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Etter grundig debatt kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flagget. Dette så de på som et symbol på frihet. I anledning 200-års jubileet for flagget oppfordrer vi alle som kan å flagge på 17. mai. 


Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål knyttet til 17. mai.
E-postadressen er: 17maikomiteen@lorenskog.kommune.no 

Sentral 17. mai-komite i Lørenskog 2021:
Øivind Hansen (leder), Anne Wuttudal, Nicholas Vogt, Anita Bekkesletten Hykkerud, Jørn Mathisen, Gard Haglund, Maritta S. Moen, Toini Kristensen, Tom Andersen og Lasse Smith

 

(05.05.2021)

Informasjon om sommerskolen 2021

(04.05.2021)

Sommerskolen er et gratistilbud for elever på 1. til 10. trinn skoleåret 2020-2021 og som bor i Lørenskog. 

Alle kursene er basert på skolens læreplanverk. På sommerskolen skal barna noe nytt, ha det gøy og oppleve mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø.

(03.05.2021)

Regjeringen besluttet i forrige uke at Lørenskog skal flyttes fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B. Dette under forutsetning av at det innføres lokale forsterkede smitteverntiltak som samordnes med kommunene Lillestrøm, Rælingen og Oslo. Forslaget skal behandles av formannskapet onsdag 5. mai klokken 14.00. De nye tiltakene blir gjeldende fra og med torsdag 6. mai.

– Nå kan vi endelig ta forsiktige skritt i retning mot en mer normalisert hverdag. Dette vil jeg takke alle innbyggere som har fulgt smittevernrådene for. Det har bidratt til at vi nå har mindre smitte i Lørenskog, sier kommunedirektør i Lørenskog Ragnar Christoffersen.

Som følge av dette legger kommunedirektøren fram forslag om blant annet å lette på de strengeste tiltakene for fritidsaktiviteter utendørs for barn, unge og voksne og tillate at kjøpesentre og butikker kan åpne.

– Jeg vet at lettelsene vi foreslår er etterlengtet både av innbyggere og næringsliv. Selv om smittesituasjonen i Lørenskog og i vår region har gått jevnt ned de siste ukene, har vi fortsatt et høyt smittenivå og en stor andel med ukjent smittekilde. Derfor er det en forsiktig lettelse i tiltakene vi foreslår, sier Christoffersen.

(27.04.2021)

Fra uke 17 og ca. 4-6 uker framover vil kommunen foreta den årlige spylingen av vannledninger. Det kan forekomme noe brunt vann i springen.

Hvis man får brunt vann, bør dette spyles ut. Velg den kranen som står nærmest stoppekranen, og la vannet renne til det er klart igjen. Vannet er helsemessig trygt å drikke.

Hvitvasken bør utsettes til vannet er tilbake til normal tilstand.