(21.10.2019)

Er du i gang med å opprette en ny eiendom, endring av eiendomsgrenser, har tenkt å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller sende inn skjøte, vil vi gjøre deg oppmerksom på at matrikkelen og grunnboka stenger i slutten av året. Det kan påvirke tidspunktet for når saken/dokumentet kan bli ført og tinglyst.

(17.10.2019)

Idretten og Lørenskog videregående skole inviterer alle til årets verdiseminar onsdag 6. november kl. 17:30 i auditorium 1 på Lørenskog videregående skole.

Tema for kvelden er "Idrett og samfunn"

 

(17.10.2019)

  Et sunt og gratis tilskudd til Lørenskogs innbyggere.

(16.10.2019)

Vi oppfordrer alle til å finne frem den lille livredderen fra skap og skuffer. Ved å ta den på reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.

(10.10.2019)

 

(08.10.2019)

10. oktober er verdens aktivitetsdag, MAI-senteret i samarbeid med Mental helse Lørenskog og Mental helse ungdom Romerike har arrangement hele uka.

(04.10.2019)

Vi skal rehabilitere parkeringsplassen på Fredheim skole, Losbyveien 141. Arbeidet starter torsdag 3. oktober. Det vil medføre begrensede parkeringsmuligheter. Parkeringsplassen på Fredheim skole vil derfor bli stengt for utfartsparkeringen i ca. 5 uker.

Brukerne av Fredheim skole; Atelier Fredheim, Lørenskog kunstforening og Lørenskog hundeklubb kan parkere der i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

(03.10.2019)

 5. desember arrangerer vi Frivillighetskonferansen i Lørenskog. I år er temaet inkludering i frivilligheten.

Se programmet for årets konferanse (PDF, 208 kB) 

Meld deg på  frivillighetskonferansen i 2019 innen 1.  desember: Påmeldingsskjema

(02.10.2019)

  Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur?

Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøssebærere besøke landets 2,3 millioner husstander. Dette gjør TV-aksjonen til landets største dugnad.

I år går pengene til Care og skal skape bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

(02.10.2019)

    - Vår langsiktige satsing på matematikk og språk helt fra barnehagen ser vi kanskje resultater av nå, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune Dagfinn Cock.

Resultatene han viser til er Utdanningsdirektoratets grunnskolepoengoversikt som er et snitt av 10. klassingenes standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet ganget med 10.

For skoleåret 2018/2019 har Lørenskog-elevene et snitt på 42,9 grunnskolepoeng. Snittet for kommunene på Romerike er på 41,5 poeng og Landssnittet er på 42,0 poeng.