Faksimile av flertallsinnstilling budsjett 2021
(26.11.2020)

Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan for 2021-2024  årsbudsjett for 2021 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn.

Kommunestyret vil behandle og vedta årsbudsjettet og økonomiplanen i kommunestyremøtet onsdag 9. desember klokken 10-18.

Lenke til: 
Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan for 2021-2024  årsbudsjett for 2021 (PDF, 906 kB)

 

fire barn som visker i øret til hverandre
(20.11.2020)

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. BUFDIR deler ut midlene i ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir sin anbefaling til BUFDIR på bakgrunn av kriteriene og lokal kunnskap. BUFDIR tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles midler.

Kampanjeplakat for bruk av munnbind november 2020
(19.11.2020)

Det er lite smitte i aldersgruppen 13-19 år i Lørenskog og den siste uken er det ingen i denne aldersgruppen som har testet positivt på covid-19. Kommunen innfører derfor ikke rødt tiltaksnivå på ungdomsskolene eller forbud mot innendørs organiserte fritid- og idrettsaktiviteter for denne aldersgruppen. Dersom smittesituasjonen endrer seg, blir denne avgjørelsen vurdert på nytt.

Oslo og Lillestrøm har innført rødt tiltaksnivå på ungdomsskolene, og forbud mot innendørs organiserte fritid- og idrettsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år. Kommuneoverlegen i Lørenskog har gjort en smittevernfaglig vurdering om det er grunnlag for å innføre rødt nivå i ungdomskoler og begrensning eller stans av idrett- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen i Lørenskog.  

Bilde av mor med spebarn i armene
(19.11.2020)

 Den 4. november vedtok kommunestyret ny samfunnsdel av kommuneplanen. Planen har blitt til i nært samarbeid med innbyggere, organisasjoner, lag og foreninger, elever i grunnskolen og barnehagebarn.

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes. Kommunestyret har vedtatt at også denne delen av kommuneplanen skal revideres. Arbeidet igangsettes i 2021.

(18.11.2020)

Torsdag 19. november er verdens toalettdag, og mange steder i verden har befolkningen fortsatt ikke tilgang på grunnleggende toalettfasiliteter. 

Her hjemme på berget er vi så heldige at vi kan ta gode toaletter og avløpssystemer for gitt. Helt siden tidlig 1900-tall har vi hatt vannklosetter i Norge, og etter hvert kom også systemer som renser kloakken før den når ut i elver og vann.

I dag er ikke tilgang til toaletter et problem for oss nordmenn flest. Et reelt problem er derimot at vi bruker toalettet feil. Vi mangler dovett, rett og slett!

Stadig flere av oss kvitter oss med fett og ulike typer avfall via avløpet. Dette fører til tette rør, oversvømmelser, forurensing, rotteplager og store driftsproblemer for pumper og renseanlegg.

Vi må vise mer dovett. Det er kun tiss, bæsj, dopapir og vann selvsagt som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall.

 

(18.11.2020)

Lørenskog kommune fått pris for være Norges beste storkommune innen klimaplanlegging. Det er forsikringsselskapet If og Cicero Senter for klimaforskning som deler ut prisen. Cicero og If la fram en rapport som ser på hvordan norske kommuner har forberedt seg på ekstremvær som følge av klimaendringer. Vi gikk av med seieren i klassen «beste storkommune» og vi kom på 10. plass i landet.

- Klimaendringene fører til at vi har fått villere og våtere vær i Norge. Mer ekstremvær og mer flom. Når flomvannet kommer må er det kommunens oppgave å sørge for at det kan samles på steder det gjør minst mulig skade. Denne jobben kan kaller vi klimatilpasning. Noe av det viktigste innen klimaarbeid vi kan gjøre, er å beskytte innbyggernes eiendom fra ødeleggelse. Lørenskog er en foregangskommune på dette feltet. Derfor har vi fått en en pris som beste storkommune på klimatilpasning. Helt avgjørende for å ha kommet så langt er medarbeiderne i kommunalteknikk. Deres arbeid og kompetanse er grunnen for at Lørenskog har fått denne utmerkelsen. Tusen takk til dere alle, sier en stolt varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff.

(11.11.2020)

  

Formannskapet i Lørenskog kommune har vedtatt sosial nedstenging i kommunen. Nedstengingen trer i kraft torsdag 12. november. Varigheten avhenger av utviklingen av smittetallene.  

(10.11.2020)

Formannskapet i Lørenskog vil onsdag 11. november ta stilling til nye lokale smitteverntiltak for Lørenskog kommune. Nye smitteverntiltak for Lørenskog vil gjelde fra torsdag 12. november 2020.

(06.11.2020)

Formannskapet i Lørenskog vil fredag 30. oktober ta stilling til nye lokale smitteverntiltak for Lørenskog kommune. Kommunedirektør Ragnar Christoffersen innstiller i sitt forslag at nye smitteverntiltak for Lørenskog kommune er i tråd med tiltakene Oslo kommune som ble varslet mandag denne uken. Nye smitteverntiltak for Lørenskog vil gjelde fra fredag klokken 16.00.