(17.06.2020)

Etter en lang og engasjert debatt vedtok kommunestyret i Lørenskog i dag, onsdag 17. juni, at arbeidene med å bygge ny barneskole, idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall og tilhørende infrastruktur kan starte. Om kort tid ruller anleggsmaskinene inn på Icopaljordet.

 

(17.06.2020)

Kommuneoverlegen fikk i dag beskjed om at en elev ved Mailand videregående skole har testet positivt for covid-19.

(16.06.2020)

Goliveien blir stengt for gjennomkjøring ved nr 18 fra 22.06.2020 til 08.07.2020

 

(09.06.2020)

Se den digitale barnetegningutstillingen av hva barna i Kurland og Eventyrstua barnehager syntes er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem.  

Bygging av Garchinggata.
(05.06.2020)

I forbindelse med bygging av Garchinggata skal vi senke rørene til fjernvarmeanlegget som ligger i området.

De siste arbeidene må gjøres mens fjernvarmeanlegget er stengt. Vi har fått tillatelse til å stenge anlegget i onsdag 10.juni klokken 9.00 til torsdag 11. juni klokken 9.00 for å gjøre disse arbeidene. I løpet av denne perioden skal vi stenge anlegget, fjerne gamle og legge nye rør, sveise og fylle igjen gravegropa før anlegget settes i drift igjen.

De mest støyende arbeidene skal i hovedsak gjøres på dagtid, men vi må sveise rør og fylle igjen gravegropa i løpet av natten og morgenen.

 

(04.06.2020)

Vårens foreldremøter på skolene, førskole - og besøksdager på SFO lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen. Dere som foreldre vil derfor motta skriftlig og digital informasjon om oppstart på skolen. 
Informasjon til foreldre til skolestartere (PDF, 212 kB)

(04.06.2020)

Ikke alle er klar over grøftenes viktige funksjon og enkelte tar seg til og med til rette. De fyller igjen grøftene, og bygger seg sin egen parkeringsplass. Gjenfylte grøfter reduserer veienes levetid dramatisk, og påfører kommunen økte vedlikeholdskostnader. I tillegg reduseres både trafikksikkerheten og fremkommeligheten i, og langs veien når grøftene forsvinner.

(03.06.2020)

Kommunestyret vedtok 29. april å hjelpe kommunens idretts- og kulturliv med penger gjennom en krevende periode.

Tilskuddet skal gå til lag og foreninger som har utfordringer med økonomien som følge av at all aktivitet ble stoppet for å forhindre spredning av Covid-19. Tilskuddet skal kompensere for tapte inntekter som følge av at all aktivitet ble stoppet og/eller kompensasjon av løpende utgifter uavhengig av dette. 

 

(26.05.2020)

Velkommen til sommerklubb for barn fra 1. - 4. trinn i Lørenskogskolen. Sommerklubben holdes fra 6. – 17. juli på Solheim skole, Solsikka SFO.

(26.05.2020)

 Det er med tungt hjerte at vi dessverre må meddele at Sommerskolen i Lørenskog er avlyst i sommer. Vi hadde gledet oss til å ta i mot barn og unge til spennende og lærerike kurs i sommer, og vi vet at mange har gledet seg til å delta på Sommerskolen. Vi håper på å se dere på Sommerskolen neste sommer i stedet. Det arbeides i kommunen nå med å utrede mulighetene for et redusert sommertilbud for de som trenger det mest.