(18.02.2016)

På landsmøtet til Utdanningsforbundet, var det to utsendinger fra en av lærerorganisasjonene i USA. Dette er en organisasjon med hele 1,5 mill medlemmer! Disse to representantene hadde veldig lyst til å lære mer om norske barnehager og ikke minst få se en norsk barnehage. 

 

(22.12.2015)

Lørenskog kommune delte i år ut Kvalitetsprisen for tiende gang. Sverre Bugge (Ap) fra kommunens kvalitetsprisutvalg overrakk prisen til Sørlihavna aktivitetspark og utemannskapet på idrett og friluftsliv, ved daglig leder Arne Fiske, onsdag 22. desember, i forbindelse med et julearrangement i rådhusets kantine.
I tillegg til heder og ære fikk de overrakt et litografi av kunstneren Egil Arne Egerbakken.

(23.11.2015)

Høring av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2016 – 2020

(08.10.2015)

Skolemiljøet på Finstad skole er helt i norgestoppen. De to siste årene har ingen elever på 5. – 7. trinn sagt at de ble mobbet i den årlige elevundersøkelsen. I 2008 svarte hele 20 % at de ble mobbet. De siste årene har skolen jobbet målrettet med skolemiljøet og det har resultert i et godt skole- og læringsmiljø.

(07.09.2015)

(PDF, 7 MB)Lørenskog kommune er opptatt av god kvalitet i våre barnehager og skoler. Den 29.04.2015 vedtok Kommunestyret en plan som angir mål og retning for  barnehagens- og skolens pedagogiske virksomhet.

Planen er delt i fire hovedområder; Danning og læring, Ledelse, Inkludering og Samarbeid. Disse fire områdene er valgt ut for å utvikle gode systemer i arbeidet med å fremme livslang læring for framtidens kompetansekrav.

(31.08.2015)

Vern for eldre er en tjeneste rettet mot eldre mennesker som opplever overgrep. Det kan være seksuelle overgrep som i Sula kommune eller psykiske, fysiske og økonomiske overgrep. Omsorgssvikt er også et overgrep.

(26.06.2015)

Dino Trbonja, Geir Espen Åvitsland og Vibeke Bjørnstad utgjør Lørenskog kommunes samhandling og forvaltnings nyetablerte innsatsteam. Teamet er etablert som et styrkingstiltak for at innbyggerne i større grad sikres muligheten til å bli boende i eget hjem så lenge som mulig, fremfor korttidsinnleggelse på sykehjem i forbindelse med rehabilitering. Når innsatsteamet skal ut på oppdrag er det sykkel og ikke bil som er foretrukket fremkomstmiddel. 

(19.06.2015)

Den sjette Rullatorfestivalen i Lørenskog kommune ble arrangert fredag 19. juni. Ordfører Åge Tovan var konferansier og gitarist Trygve Wasa og musikkterapeutene sørget de for å varme opp de vel 100 deltakerne før de startet på aktivitetsløypa.

 

(16.06.2015)

For tredje gang deler Lørenskog kommune ut en arbeidsmiljøpris til en arbeidsplass i kommunen som har utmerket seg gjennom å ha spesielt fokus på arbeidsmiljøet. Det var også i år flere sterke kandidater til årets arbeidsmiljøpris, men juryen var enig om at det var en arbeidsplass som skilte seg ut.

(15.06.2015)

Torsdag 11. juni ble det arrangert idrettsdag for utviklingshemmede og multifunksjonshemmede for sjuende år på rad. I år var Rolvsrud stadion fylt opp av over 60 deltakere fra bofelleskap, baser ved skolene og aktivitetssentre i Lørenskog kommune.