(28.04.2016)

For å få jobb i Norge er relevant arbeidserfaring og mulighet til en god referanse fra arbeidsgiver viktig. For flyktninger og innvandrere som kommer til Lørenskog er det også viktig å lære språket og arbeidsplassen er ofte en god treningsarena i tillegg til norskkurs. 

I år går prisen to ulike arbeidsgivere: Solheim og Klubben barnehage og Bakers AS. Prisen «Årets samarbeidspartner» ble delt ut av Ordfører Ragnhild Bergheim.

(11.03.2016)

Torsdag 10. mars ble hoppbakken på Nesåsen revet ved sprengning.
Bakken i Nesåsen ble bygd ut til guttebakke i 1947, og i 1954 fikk den, som første bakke i Lørenskog, flomlys. I 1960-åra forfalt den og ble stengt, men fra 1976 ble den gjenreist, og i januar 1982 ble den offisielt gjenåpnet. Snøfattige vintre førte imidlertid til at bakken ble lite brukt, og hærverk bidro også til at den måtte stenges av sikkerhetsmessige grunner.

(29.02.2016)

Lørenskog kommune ble i forbindelse med et offisielt statsbesøk av politikere og direktører fra asyl- og innvandringsfeltet i Belgia bedt av UDI om å vise delegasjonen vårt arbeid med enslig mindreårige flyktninger. I spissen for delegasjonen sto Belgias statsråd for asyl og migrasjon, Theo Francken. 

(18.02.2016)

På landsmøtet til Utdanningsforbundet, var det to utsendinger fra en av lærerorganisasjonene i USA. Dette er en organisasjon med hele 1,5 mill medlemmer! Disse to representantene hadde veldig lyst til å lære mer om norske barnehager og ikke minst få se en norsk barnehage. 

 

(22.12.2015)

Lørenskog kommune delte i år ut Kvalitetsprisen for tiende gang. Sverre Bugge (Ap) fra kommunens kvalitetsprisutvalg overrakk prisen til Sørlihavna aktivitetspark og utemannskapet på idrett og friluftsliv, ved daglig leder Arne Fiske, onsdag 22. desember, i forbindelse med et julearrangement i rådhusets kantine.
I tillegg til heder og ære fikk de overrakt et litografi av kunstneren Egil Arne Egerbakken.

(23.11.2015)

Høring av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2016 – 2020

(08.10.2015)

Skolemiljøet på Finstad skole er helt i norgestoppen. De to siste årene har ingen elever på 5. – 7. trinn sagt at de ble mobbet i den årlige elevundersøkelsen. I 2008 svarte hele 20 % at de ble mobbet. De siste årene har skolen jobbet målrettet med skolemiljøet og det har resultert i et godt skole- og læringsmiljø.

(07.09.2015)

(PDF, 7 MB)Lørenskog kommune er opptatt av god kvalitet i våre barnehager og skoler. Den 29.04.2015 vedtok Kommunestyret en plan som angir mål og retning for  barnehagens- og skolens pedagogiske virksomhet.

Planen er delt i fire hovedområder; Danning og læring, Ledelse, Inkludering og Samarbeid. Disse fire områdene er valgt ut for å utvikle gode systemer i arbeidet med å fremme livslang læring for framtidens kompetansekrav.

(31.08.2015)

Vern for eldre er en tjeneste rettet mot eldre mennesker som opplever overgrep. Det kan være seksuelle overgrep som i Sula kommune eller psykiske, fysiske og økonomiske overgrep. Omsorgssvikt er også et overgrep.