(15.06.2015)

Torsdag 11. juni ble det arrangert idrettsdag for utviklingshemmede og multifunksjonshemmede for sjuende år på rad. I år var Rolvsrud stadion fylt opp av over 60 deltakere fra bofelleskap, baser ved skolene og aktivitetssentre i Lørenskog kommune.

(15.06.2015)

Søndag, 7. juni, inviterte Lørenskog kommune krigsveteraner fra bygda til en hyggelig seremoni på Lørenskog rådhus i forbindelse med utdeling av regjeringens minnemedalje for deres innsats under andre verdenskrig. Det var taler av både ordfører Åge Tovan, oberstløytnant Kåre Brændeland og Milorg-veteran Kaare Larsen. Oberstløytnant Brændeland stod for den høytidelige utdelingen av minnemedaljen.

(21.05.2015)

Lørenskog er sammen med kommunene Hamar og Radøy er nominerte til den gjeve tittelen som Norges musikkommune i 2014. Prisen deles ut for andre gang av Norsk musikkråd sitt Musikkting på Hamar 30. mai, og har som mål å gjøre stas på norske kommuner som gjør en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv. 

BUK prisen 2015 til Lørenskog IL.
(04.05.2015)

Barn og unges kommunestyre stemte over og delte ut tilskudd til gode formål for ban og unge i Lørenskog under sitt møte torsdag 30. april. Totalt ble 120 000 kroner fordelt til ulike tiltak for barn og unge.

BUK-prisen 2015 gikk til Fjellhammer IL for deres innsats for barn og unge i Lørenskog. FIL har et godt tilbud for både toppen og bredden og er en av Norges største håndballklubber. De har både menn og kvinner i 1. divisjon og er dermed en toppklubb. En av ønskene til klubben er å ha gode trenere og dommere som de ønsker å utvikle. De vektlegger et positivt og sunt idrettsmiljø. FIL har også idrettsskole og mange aldersbestemte lag.
 

Foto:  Dag Vidar Jonassen fra Fjellhamar IL tok imot årets BUK-pris 2015 av Jonas Lind Betten, leder av barn og unges kommunestyre. Prisen er på 20 000 kroner.

(28.02.2015)

Kommunestyret vedtok onsdag 11. februar kommuneplanen for Lørenskog kommune. Fra kommunestyrets talerstol var samtlige gruppeledere for de politiske partiene samstemte i at kommuneplanen gir et godt grunnlag for utvikling av Lørenskog, og at planen har bred oppslutning på tvers av de politiske partiene.

Kommunestyret var også veldig godt fornøyd med hvordan innbyggerne har blitt hørt og involvert i planprosessen gjennom blant annet folkemøter. 

(25.09.2014)

 Anni har hatt stor betydning for utvikling av skole og SFO i kommunen og har  derfor fått tildelt Norges vels medalje. 

Hun har utdanning som lærer, spesialpedagog og i sosialpedagogikk. Anni har vært svært aktiv i skoleutviklingsarbeid og har også vært SFO-leder. 

(23.06.2014)

Torsdag 12. juni ble det arrangert idrettsdag for utviklingshemmede og multifunksjonshemmede for sjette år på rad. I år var Rolvsrud stadion fylt opp av over 60 deltakere fra bofelleskap, baser ved skolene og aktivitetssentre i Lørenskog kommune. Også i år åpnet ordfører Åge Tovan idrettsdagen og delte ut medaljer til deltakerne.

 

(17.06.2014)

Den femte Rullatorfestivalen i Lørenskog kommune ble arragnert fredag 13. juni. Finn Evensen var, som før, konferansier og gitarist, og sammen med ordfører Tovan og musikkterapeutene sørget de for å varme opp de vel 100 deltakerne før de startet på aktivitetsløypa.

(02.04.2014)

Lørenskog er en av ti norske kommuner som i går mottok Europarådets pris for godt styresett. Lørenskog mottok prisen av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og KS-leder Gunn-Marit Helgesen under KS’ Kommunalpolitiske toppmøte 2014 som ble arrangert i Oslo i går.

- Et godt lokaldemokrati er en viktig forutsetning for det lokale selvstyret, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

(12.02.2014)

Klubben barnehage er tildelt «Forskerfrøprisen 2014», og fikk overrakt diplom og premien på kr. 7.000,- under Forskerfrøkonferansen i Oslo den 3. februar.