Arbeidsmiljøprisen 2015 til pedagogisk-psykologisk kontor

Klikk for stort bildeFor tredje gang deler Lørenskog kommune ut en arbeidsmiljøpris til en arbeidsplass i kommunen som har utmerket seg gjennom å ha spesielt fokus på arbeidsmiljøet. Det var også i år flere sterke kandidater til årets arbeidsmiljøpris, men juryen var enig om at det var en arbeidsplass som skilte seg ut.

Klikk for stort bildeRådmann Ragnar Christoffersen overrekker diplom til virksomhetsleder Lise Hope.Det var en stolt rådmann som tirsdag 16. juni kunne dele ut Arbeidsmiljøprisen 2015 til pedagogisk-psykologisk kontor (PPK). Med seg hadde han juryen som har bestått av organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring, hovedverneombud Øystein Rognved og hovedverneombud for Oppvekst og utdanning May Sommerud. I tillegg til heder, ære og diplom fikk pedagogisk-psykologisk kontor 30 000 kroner til bruk for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere.

- Listen over gode arbeidsmiljøtiltak i PPK er lang, og det likte juryen godt siden hovedmålsetningen med prisen er å fremme godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse. Jeg har spesielt latt meg imponere av det lokale arbeidsmiljøutvaglet som ble opprettet i 2013. Dette ble opprettet spesielt for å ha fokus på det sosiale på arbeidsplassen, og for å sørge for at alle på PPK blir inkludert, både på og utenfor jobb. Arbeidsmiljøutvalget arbeider blant annet med sosiale aktiviteter for de ansatte og deres familier. PPK har også utarbeidet en sosial årsplan hvor det er planlagt en sosial aktivitet en gang i måneden, året rundt, poengterte Ragnar Christoffersen ved overrekkelsen av prisen.

I tillegg har PPK en rekke aktiviteter som har blitt innarbeidet over flere år og bidrar ytterligere til å styrke det faglige og sosiale miljøet på arbeidsplassen.

- Juryen har denne gang vurdert tre arbeidsplasser til Arbeidsmiljøprisen 2015. I tillegg til pedagogisk-psykologisk kontor var Bårliskogen barnehage og boligkontoret sterke kandidater. Alle forslagene bekrefter at det gjøres mye positivt arbeid for å fremme et godt arbeidsmiljø i kommunen, sa Ragnar Christoffersen.

Du kan lese mer om pedagogisk-psykologisk kontor her.

Klikk for stort bilde