Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 33 - 34

   

Badeplasser i Lørenskog

Badeplasser i Lørenskog
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna God kvalitet Ja 17
Mønevann Utmerket kvalitet Ja 17,5
Vangen God kvalitet Ja 17
Vesletjernet God kvalitet Ja 17,5

 

Fra 1. juni og ut august måler vi vannkvaliteten og temperaturene på fire kommunale badeplasser; Langgrunna og Vangen ved Langvannet, samt Mønevannsdammen og Vesletjern. Vi tar vannprøver ved badeplassene som sendes til Noranalyse ved NRV for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker. 

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Du finner beskrivelse av flere tilrettelagte badeplasser i Lørenskog her