Energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeMed bakgrunn i kommunestyrets behandling 15. mars 2017 av Temaplan klima og energi 2017-2026, er det utarbeidet en energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune.

Energistrategien skal være et styringsverktøy for arbeidet med energisparing, energikonvertering og reduksjon av klimautslipp ved å ta i bruk nye energikilder. Energistrategien skal gi grunnlag for å videreutvikle styringssystemer og rapporter, som sikrer kunnskap om energiforbruk og drift i hvert enkelt bygg.

 

Kommunens klima og energiplan legger føringer på reduserte klimagassutslipp. Det å ta bevisste miljøvalg er viktigere enn noensinne, og nesten like viktig er det å kunne dokumentere innsatsen som er gjort. Lørenskog kommune må ta et verdi- og miljøvalg for å nå sine energi- og klimamål. Satsing på egenprodusert fornybar energi og innføre kjøp av opprinnelsegarantert strøm vil bidra til å nå målene.

Resultatmålene som kommunen har vedtatt i Temaplan for klima og energi 2017-2026 er en 30 % reduksjon i energiforbruk og en 20 % egenproduksjon av energi.

 

Energistrategien skal gi de nødvendige føringer og fullmakter for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å nå målene i Temaplan klima og energi 2017–2026 for kommunale bygg.

 

Energistrategien har fokus på følgende områder:

  • Miljømessige og økonomiske konsekvenser
  • Energiledelse
  • Energikilder

 

Til hvert fokusområde er det utarbeidet mål. Det er også angitt hvilke handlinger som det bør jobbes videre med for å nå de ønskede målene.

 

Energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune, ble vedtatt i kommunestyret 6.02.2019, sak 006/19 og kan leses i dokumentene under.

 

Dokumenter:

Energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune (PDF, 2 MB)

Energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune, vedtatt 6. februar 2019