Eventyrstua barnehage hadde langvegsfarne gjester, helt fra USA!

Klikk for stort bilde

På landsmøtet til Utdanningsforbundet, var det to utsendinger fra en av lærerorganisasjonene i USA. Dette er en organisasjon med hele 1,5 mill medlemmer! Disse to representantene hadde veldig lyst til å lære mer om norske barnehager og ikke minst få se en norsk barnehage. 

 

Via Ranveig Bjerga Israel, som er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, seksjon barnehage i Lørenskog kommune, ble vi spurt om vi kunne tenke oss å ta i mot disse to + to fra sekretæriatet i Utdanningsforbundet sentralt.
Vi startet med en orientering ved kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning, Dagfinn Cock. Han orienterte om hvordan Lørenskog kommune er bygd opp og hva man legger vekt på i OUS, med det helhetlige utdanningsløpet.
Deretter var det Kirsti som orienterte om vår barnehage med antall barn, avdelinger, ansatte og de ansattes utdannelse. Hun kom bl.a inn på Reggio Emilia, Prosjekt tilvenning - og det at man i norske barnehager er ute hver dag, uansett vær. Dette siste er ganske unikt for Norden. I den forbindelse fikk de to amerikanske gjestene hver sin lue med norske flagg på, noe de ble svært begeistret for:).
Så var det omvisning i barnehagen
.

Denise Specht’s takeaways from her trip to Norway.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde