Fra japan til Finstad for å lære om skolemiljø

Klikk for stort bildeSkolemiljøet på Finstad skole er helt i norgestoppen. De to siste årene har ingen elever på 5. – 7. trinn sagt at de ble mobbet i den årlige elevundersøkelsen. I 2008 svarte hele 20 % at de ble mobbet. De siste årene har skolen jobbet målrettet med skolemiljøet og det har resultert i et godt skole- og læringsmiljø.

Onsdag 7. oktober fikk Finstad skole besøk av en delegasjon fra Japan som ønsket å lære mer om hvordan de har oppnådd de gode elevundersøkelseresultatene ved skolen, og hvordan de jobber med skolemiljøet i hverdagen. Delegasjonen på totalt 15 personer besto av lærere, forskere og representanter for utdanningsinstitusjoner i Japan.

Rektor ved Finstad skole, Espen Mikkelsen fortale om hvordan skolen har jobbet med å involvere ledelse, lærere, elever og foresatte ved skolen i snuoperasjonen som er gjort. I tillegg er Finstad skole en PALS-skole, hvor positivt adferd, støttende læringsmiljø og samhandling preger skolehverdagen.

– Både lærere, elever og foresatte har ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø, sa Mikkelsen. – I tillegg til å være en PALS-skole har vi egne trivselsledere på skolen. En trivselsleder en en elev som er valgt av klassen for å legge til rette for, og gjennomføre aktiviteter i friminuttene. Trivselslederne skal også være inkluderende og se til at alle har noen å være sammen med i friminuttene, forklarte Mikkelsen.

Skolen jobber også aktivt for at det gode skolemiljøet skal videreføres også etter at skoledagen er over.

– Vi har blant annet etablert vennegrupper hvor elever er med andre elever hjem etter skoletid for å gjøre lekser eller spise middag sammen. Foreldrene er også involvert i klasseaktiviteter som for eksempel jul- og sommeravslutning, poengterte Mikkelsen.

Den japanske delegasjonen fikk også med seg klassebesøk og observerte barn og trivselsledere i et friminutt. Fredag 9. september skal delegasjonen på besøk til Åsen skole som lang erfaring og gode resultater med PALS. Ved besøket skal japanerne blant annet være med på en PALS-øving.