Høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

Lørenskog kommune har utarbeidet forslag til ny samfunnsdel. Planforslaget legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn. Dette skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.  

Forslaget kan leses på www.planenvaar.no

Si din mening!  

Les mer og gi oss dine innspill på www.planenvaar.no eller send e-post med 19/6826 i emnefeltet til: postmottak@lorenskog.kommune.no 
Frist for å komme med innspill er 11. september 2020. 

Debattmøte 

Vi ønsker deg også velkommen til digitalt debattmøte 26. august klokken 18.00.  Lenke for å delta på møtet legges ut på kommunens facebookside ca. en halvtime før møtet.