Innsatsteam på to hjul

Klikk for stort bildeDino Trbonja, Vibeke Bjørnstad og Geir Espen Åvitsland utgjør Lørenskog kommunes samhandling og forvaltnings nyetablerte innsatsteamDino Trbonja, Geir Espen Åvitsland og Vibeke Bjørnstad utgjør Lørenskog kommunes samhandling og forvaltnings nyetablerte innsatsteam. Teamet er etablert som et styrkingstiltak for at innbyggerne i større grad sikres muligheten til å bli boende i eget hjem så lenge som mulig, fremfor korttidsinnleggelse på sykehjem i forbindelse med rehabilitering. Når innsatsteamet skal ut på oppdrag er det sykkel og ikke bil som er foretrukket fremkomstmiddel. 

Innsatsteamet er tverrfaglig og består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Teamet er tidlig på plass hos brukere som har et potensiale for å klare seg hjemme. Målgruppen er utskrivningsklare pasienter fra sykehus og brukere som har vært på rehabilitering eller korttidsopphold på institusjon. Innsatsteamet jobber også forebyggende og skal bistå med hjelp i eget hjem som et forebyggende tiltak mot innleggelse på sykehus eller sykehjem.

Nøkkelen er tverrfaglighet

- Tverrfagligheten er nøkkelen til suksess, sier Kitt B. Iversen som er leder for samhandling og forvaltning. - Når både sykepleier, ergo- og fysioterapeut er tidlig på plass og utreder hvilke tiltak som bør iverksettes ligger alt til rette for en rask rekonvalens i eget hjem fremfor i institusjon som ofte var tilbudet tidligere. Ikke bare er det kostnadseffektivt, men det å kunne bo hjemme under en rekonvalens er positivt for livskvaliteten til pasienten, poengterer Iversen.

Selv om innsatsteamet bare har syklet Lørenskog på kryss og tvers siden 15. juni er har de allerede ti pasienter under behandling. - Vi jobber intensivt med brukerne og skal ikke følge de opp i mer enn to uker. Vi er heller ikke en erstatning for andre tjenester som for eksempel hjemmehjelp, men vi kan bidra i tillegg i en kort periode hvis det trengs. Vi skal først og fremst jobbe med opptrening, motivasjon og tilrettelegging i brukerens eget hjem, sier Vibeke Bjørnstad som utgjør sykepleierressursen i innsatsteamet.

- Det at vi bruker sykler når vi skal ut på oppdrag er langt mer enn en gimmik. Ofte er det langt raskere å bruke sykkel når vi skal fra en bruker til en annen i Lørenskog sentrum. Ikke trenger vi å lete etter parkeringsplass, og kø er det ikke på sykkelveiene. I tillegg er det at vi sykler en ekstra motivasjon for mange av brukerne våre som ser at også vi må være i bevegelse for å holde oss i form, sier Geir Espen Åvitsland.

- I kommunens helseplan er jo fysisk aktivitet og forebygging en rød tråd. Du kan si at vi lever ut helseplanen i praksis fra sykkelsetet, legger Dino Trbonja til.