Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2016 – 2020

Klikk for stort bilde

Høring av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2016 – 2020

Lørenskog formannskap behandlet den 11. november 2015, sak 076/15, forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2016 – 2020. Iht. PBL § 4-1, 5-2, 11-12 og 11-13 varsler kommunen med dette oppstart av planarbeid og inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige organer og andre til å ta del i planarbeidet ved å komme med innspill.  

Forslag til planprogram viser bakgrunn og formål for planarbeidet, hvilke tema det foreslås å legge vekt på, samt hvordan det tas sikte på å gjennomføre planarbeidet. Forslag til planprogram kan leses på kommunens hjemmesider, eller fås ved henvendelse til Lørenskog kommune. Merknader til planprogrammet eller innspill til selve planarbeidet sendes til: Lørenskog kommune, Rådhuset, Postboks 304, 1471 Lørenskog, eller e-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

Frist for merknader og innspill:18. januar 2016.

Konvolutten eller e-posten merkes: Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog.

Lenke til sakspapirene som har vært til behandlig hos politikerne og vedlegg.