Lørenskog innfører ikke ytterligere lokale smitteverntiltak for aldersgruppen 13-19 år

Kampanjeplakat for bruk av munnbind november 2020 - Klikk for stort bildeDet er lite smitte i aldersgruppen 13-19 år i Lørenskog og den siste uken er det ingen i denne aldersgruppen som har testet positivt på covid-19. Kommunen innfører derfor ikke rødt tiltaksnivå på ungdomsskolene eller forbud mot innendørs organiserte fritid- og idrettsaktiviteter for denne aldersgruppen. Dersom smittesituasjonen endrer seg, blir denne avgjørelsen vurdert på nytt.

Oslo og Lillestrøm har innført rødt tiltaksnivå på ungdomsskolene, og forbud mot innendørs organiserte fritid- og idrettsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år. Kommuneoverlegen i Lørenskog har gjort en smittevernfaglig vurdering om det er grunnlag for å innføre rødt nivå i ungdomskoler og begrensning eller stans av idrett- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen i Lørenskog.  

Konklusjon 

På bakgrunn av smittevernfaglig vurdering gjelder følgende for aldersgruppen 0-19 år:  

  • Gult nivå opprettholdes på kommunens ungdomsskoler.  
  • Organiserte fritids- og idrettsaktiviteter gjennomføres som før
  • Vi anbefaler på det sterkeste at utøvere fra andre kommuner ikke deltar på treninger i Lørenskog
  • Vi fraråder også utøvere fra å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende


Smittevernfaglig begrunnelse 

Kommuneoverlegen i Lørenskog har hatt møte med FHI for å diskutere eventuelle tiltak for den aktuelle aldersgruppen. FHI har forklart at hver enkelt kommune må vurdere hvorvidt rødt tiltaksnivå skal innføres. Dette skal vurderes ut fra smittesituasjonen i kommunen.

Barn og unge skal så langt som mulig skjermes fra inngripende tiltak. Tiltak med rødt nivå skal ikke innføres for å forebygge økt smitte, men for å redusere høyt smittetrykk i en gitt aldersgruppe. 

Nedgang i antall smittede mellom 13 og 19 år i Lørenskog

I Lørenskog har vi sett en nedgang i antall smittede og det er ingen i aldersgruppen 13-19 år som har testet positivt den siste uken. I uke 44 utgjorde de 20% av de positive, 13% i uke 45 og i uke 46 var det ingen positive i denne aldersgruppen. Til sammenligning er 25% av de positive i Lillestrøm den siste uken i aldersgruppen 13-19 år, de har utbrudd på flere skoler og i fritidsaktiviteter.

Tiltak på gult nivå i skolen har vist seg å ha god effekt:

  • Frem til nå er det få som er smittet på skolen
  • Det er ikke registrert smittespredning på tvers av klassetrinn

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det komme en ny vurdering. Vi håper at den sosiale nedstigningen og de andre tiltak som er innført i Lørenskog og regionen ellers, gjør at det ikke blir nødvendig å innføre strengere tiltak.