Lørenskog kommunes Kvalitetspris 2015 ble tildelt Sørlihavna aktivitetspark

Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune delte i år ut Kvalitetsprisen for tiende gang. Sverre Bugge (Ap) fra kommunens kvalitetsprisutvalg overrakk prisen til Sørlihavna aktivitetspark og utemannskapet på idrett og friluftsliv, ved daglig leder Arne Fiske, onsdag 22. desember, i forbindelse med et julearrangement i rådhusets kantine.
I tillegg til heder og ære fikk de overrakt et litografi av kunstneren Egil Arne Egerbakken.

Sørlihavna aktivitetspark fikk Kvalitetsprisen for sitt store engansjemt, service og nytenkning.

I juryens begrunnelse står blant annet:
Sørlihavna får til mye for lite, ved at de er nyskapende og kreative i ressursbruken.De yter service som favner en stor del av innbyggerne, og gjør blant annet en viktig jobb for barna på skolene i kommunen ved å arrangere aktivitetsdager og turer.
Uansett hva det måtte være, kaster de ansatte seg rundt  - «dette fikser vi»! Hele virksomheten er preget av denne kulturen, og både ledere og medarbeidere bidrar til høy kvalitet på den jobben som gjøres. Sørlihavna er i aller høyeste grad en viktig bidragsyter til Lørenskog kommunes mål om å yte gode tjenester!