Manntallene for stortings- og sametingsvalget er lagt ut for offentlig ettersyn 

Manntallene for stortings- og sametingsvalget er nå lagt ut for offentlig ettersyn på Lørenskog bibliotek og på informanten på rådhuset.  

Dette betyr at du som velger kan kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet.  

Ønsker du å sjekke egne opplysninger kan du ta kontakt med kommunen på telefon 67 93 40 00 eller komme innom i åpningstiden.  

Manntallene ligger ute til og med valgdagen mandag 13. september 2021.  

Åpningstider 

Rådhuset 
Mandag-fredag 08.00-15.00 

Lørenskog bibliotek 
Mandag-torsdag 12.00-18.00 
Fredag 12.00-15.00 

Hvem står oppført i manntallet? 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen de er folkeregistrert som bosatt per 30. juni i valgåret.  

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. 

Retting av feil i manntallet 

Dersom du mener det er feil i manntallet kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet må være skriftlig og begrunnet. Krav sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no og adresseres til valgstyret.