Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

fire barn som visker i øret til hverandre - Klikk for stort bilde Jonas Ruud, Lørenskog kommune I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. BUFDIR deler ut midlene i ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir sin anbefaling til BUFDIR på bakgrunn av kriteriene og lokal kunnskap. BUFDIR tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles midler.

Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddet skal bidra til å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom kan delta i viktige sosiale arenaer, ferie- og fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilbudet skal derfor så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for familiene å benytte seg av. Det er et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Hvem kan søke:

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner

Søknadsfrist er 4. desember 2020.

Kontaktperson for ordningen i Lørenskog kommune er: 
Linda Huuse Andersen
Epost: lihujo@lorenskog.kommune.no
Tlf: 97606616 (innenfor kontortid mandag-fredag, kl. 09.00-16.30)

Les mer om tilskuddsordningen her: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021  (PDF, 494 kB)