Nye smittevernstiltak gjeldende fra torsdag 12. november

 Få med deg de nye koronatiltakene for Lørenskog kommune - Klikk for stort bilde 

Formannskapet i Lørenskog kommune har vedtatt sosial nedstenging i kommunen. Nedstengingen trer i kraft torsdag 12. november. Varigheten avhenger av utviklingen av smittetallene.  

Denne artikkelen handler om de nye tiltakene som ble innført 12. november. Gå hit for å se en oversikt over alle tiltak som gjelder i Lørenskog kommune nå.

Målet med de nye tiltakene er å unngå en kritisk situasjon der belastningen på helsevesenet blir for stor, testkapasiteten blir presset og smitten når sårbare grupper i stort omfang. Vi må få ned smittetrykket for å forsvare liv og helse. Samtidig er det nå vi har muligheten til å stenge ned samfunnet, men unngå en total nedstenging som vil ramme enkeltmennesker og samfunn enda mer.  

— Norge er nå i starten av andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har smitteutbrudd. I Oslo og kommunene rundt, deriblant Lørenskog, stiger smitten urovekkende raskt, og den øker i alle aldersgrupper, sier ordfører Ragnhild Bergheim. For å få ned smittetrykket må Lørenskog kommune, i likhet med kommunene rundt oss, gjøre det vi kan. Vi har allerede innført inngripende tiltak, men vi ser det som nødvendig å stramme inn enda mer. 

Tiltakene som nå blir innført, har som mål å begrense kontakten mellom folk.  

Nye tiltak

 • Alle lokaler og virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter. Dette betyr at treningssenter, kino og lekeland stenger. Svømmehaller stenges for kommersiell virksomhet.
    
 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand og om nødvendig sørge for vakthold for å opprettholde dette.   
   
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol. 
   
 • Alle innendørs arrangementer forbys, med noen unntak:   
  • Begravelser og bisettelser (med maks 50 personer tilstede og krav til en meters avstand) 
  • Dåp, vielser andre lignende ritualer uten tilskuere 
    
 • Stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde andre fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten tilskuere innendørs, og med maks 200 tilskuere utendørs, forutsatt at det holdes en meters avstand.  
   
 • Organiserte fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge skjermes og kan fortsette å arrangere treninger og aktiviteter, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke i andre kommuner.  
   
 • Munnbind blir påbudt i taxi.  
   
 • Det innføres rødt smittevernnivå på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.  

Dette betyr ikke at skolene stenges helt, men at de kontaktreduserende tiltakene og kravene til gruppestørrelse skjerpes. Det skal bl. a. holdes minst en meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner. Rødt nivå vil i de fleste tilfeller gi et behov for å veksle mellom stedlig undervisning på skolen og digital undervisning.  

— Dette er drastiske tiltak som vil berøre mange, sier ordføreren. Jeg er spesielt bekymret for våre mange bedrifter, som nå må stenge ned. Mange av disse er viktige arbeidsplasser og nedstengingen kan bety at flere av Lørenskogs innbyggere blir permitterte eller mister jobben.  

Eksisterende tiltak videreføres

Tiltakene vedtatt 30. oktober videreføres, som for eksempel:  

 • Påbud om munnbind på en rekke offentlige steder og i kollektivtransporten. 

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer privat, både inne og ute. Dette gjelder også for barn, inkludert deres foreldre og andre familiemedlemmer. Det gjelder også for barn som er i samme kohort på skole eller barnehage. 

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs med minst en meters avstand. 

 • Påbud om hjemmekontor som innebærer at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.  

— I tiden som kommer er det viktig å vise omtanke, men på avstand. Ta en telefon til en som bor alene eller sliter. Det kan spre litt varme og glede og det trenger vi mye av nå, avslutter ordfører Ragnhild Bergheim. 

Her er forskriften i sin helhet på Lovdata. 

Her er saksfremlegget fra kommunedirektøren som ble enstemmig vedtatt i formannskapet 11. november.