Refusjon av utgifter til barnehage og SFO

Vi har fått spørsmål fra flere innbyggere om de får refundert sine utgifter til barnehageplass og SFO-plass. Alle fakturaer for kommunale tjenester som er stengt, er stoppet inntil videre. 

Noen av dere har imidlertid nylig mottatt faktura for mars. Det er viktig at dere betaler denne. Lørenskog kommune vil gi reduksjon av foreldrebetaling for den perioden barnehagen/SFO er stengt. Betalingen som gjelder for siste halvdel av mars vil dere derfor få refundert senere.  Dette gjelder for private og kommunale barnehager og for kommunal SFO.

For barn som i denne perioden må benytte seg av barnehage- eller SFO-plass, vil det i denne perioden gi fritak for betaling.