Rødt nivå i barnehager og barneskoler i Lørenskog

Illustrasjon av trafikklys som lyser rødt - Klikk for stort bilde
Kommuneoverlegen har på bakgrunn av regjeringens smitteverntiltak 3. januar og høyt smittetrykk i Lørenskog kommune, besluttet at alle barnehager og barneskoler i Lørenskog skal være på rødt nivå. Dette vil i første omgang vare fra 4. januar til og med 20. januar.

Oppdatering 19. januar: Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune har fattet vedtak om videreføring av rødt tiltaksnivå i alle barnehager og på alle skoler i Lørenskog kommune. Tiltakene innføres etter en vurdering av smittesituasjonen i kommunen, og etter at andre tiltak er forsøkt. Rødt tiltaksnivå innføres umiddelbart og gjelder til og med 3. februar 2021 for barnehager og grunnskolen.

Alle elever møter som avtalt mandag 4. januar. Mer informasjon om hvilken betydning dette har for det enkelte barn/elev vil komme direkte fra barnehagen eller skolen på Transponder.

Barnehager og SFO får reduserte åpningstider. Hvis barna dine må være i barnehage eller SFO utenom de reduserte åpningstidene må du søke kommunen.

Regjeringen har besluttet rødt nivå i ungdomsskoler og videregående i samme tid.

I Lørenskog betyr rødt nivå 

Rødt nivå i barnehagen

 • Overgang til rødt nivå medfører at åpningstiden reduseres til 08.00-15.30. 

 • Avdelingene deles opp i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Ute og inneområdet deles opp for å holde avstand mellom kohorter. 

 • Vi vil ikke at foresatte blir med inn i barnehagen, hvis ikke det er nødvendig. 

Rødt nivå i barneskolen 

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • De eldste elvene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen/SFO, hvis ikke det er nødvendig.  

 • Åpningstiden i SFO vil kunne reduseres. 

Rødt nivå i ungdomsskolen

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • Elevene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen, hvis ikke det er nødvendig.  

Nedstenging av all innendørs aktivitet
Det er også vedtatt at det blir nedstenging av all innendørsaktivitet, også for barn under 13 år, frem til 20. januar.

For at rødt nivå i barnehage og skole skal ha best mulig effekt, er det viktig å også begrense andre nærkontakter og derfor må vi dessverre også stenge ned barneidretten og andre fritidsaktiviteter for de yngste.

Lørenskog kommune har frem til nå forsøkt å skjerme de under 13, men ser at det nå er nødvendig å stenge ned for absolutt alle på grunn av det høye smittetrykket.