Søknadsskjema om behov for utvidet åpningstid i barnehage og SFO

Åpningstid i barnehagene mellom 4. januar til 20. januar er 08:00 - 15:30. Hvis det er nødvendig å ha barna i barnehagen utenom disse åpningstidene, må du søke kommunen.

Her finner du søknadsskjemaet for barnehager.

SFO vil også ha reduserte åpningstider fra 4. januar til og med 20. januar, men hver skole vil ha egne åpningstider. Ta kontakt med din skole for å høre hva deres åpningstider er.

Her finner du søknadsskjemaet for SFO.

Foreldre/foresatte må ha dokumenterte samfunnskritiske funksjoner og de må være i arbeid for å kunne benytte seg av utvidede åpningstider.

Merk at dette skjemaet gjelder bare for kommunale barnehager. Har du barn i privat barnehage, må du ta kontakt med styrer i den private barnehagen og få tilsendt skjema fra dem.