Temaplan klima og energi 2017 – 2026

Klikk for stort bildeTemaplan klima og energi 2017 – 2026, Lørenskog kommune, del 1, ble vedtatt i kommunestyret 15.03.2017, sak 018/17. Dette er en strategisk plan i kommunens arbeid med å redusere klimagassutslipp og energibruk, samt tilpasse kommunen et klima i endring. Det er også utarbeidet et faktagrunnlag, del 2, for ytterligere beskrivelse av klimagassutslipp og energibruk i kommunen.

Planen fokuserer på å prioritere tiltak som har stor effekt på utslipp og energibruk og hvor kommunen i tillegg har stor påvirkningskraft. Følgende fokusområder er valgt:

  • Arealbruk og transport
  • Energibruk
  • Klimavennlige materialer
  • Avfallshåndtering
  • Klimatilpasning

Klima- og energiplanen skal følges opp med en handlingsplan som skal angi ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene, kostnader, samt tidsfrister. Dette arbeidet skal også foreslå innspill til økononomiplan og budsjettbehandlingen høsten 2017.

Handlingsplanen ble vedtatt i klima- økologi og samferdselsutvalget 07.06.17 og kan leses i dokumentene under.

 

 

Dokumenter:

Temaplan klima og energi, del 1, vedtatt og datert 15. mars 2017.

Temaplan klima og energi, del 2, datert 26.01.2017.

Handlingsplan knyttet til temaplan klima og energi