Vaksinenytt - tilbud om dose tre for personer med nedsatt immunforsvar

Status for vaksineringen i Lørenskog – oppdatert 16. september 2021. 

Tilbud om dose tre til personer med svekket immunforsvar og immunsuprimerte. 

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke personer som anbefales en tredje dose koronavaksine. Innbyggere som har de definerte sykdommene eller bruker definerte medikamenter, kan møte opp til drop-in på vaksinesenteret i Lørenskog på Metro senteret. Det må være minst 4 uker mellom dose to og dose tre. Det er hovedsakelig Spikevax, vaksinen til Moderna, vi har til alle over 18 år. På Folkehelseinstituttets nettside kan du lese hvilke sykdommer og medikamenter som anbefales om å ta tredje dose Det er bare personer som har disse sykdommene eller bruker disse medikamentene som kan ta dose tre nå.

Innbyggere som er i grupper som anbefales å ta dose tre av koronavaksinen, kan møte opp til drop-in ved Lørenskog vaksinesenter på følgende datoer:  

17.09.21 kl 09.00-14.00 

20.09.21 kl 09.00-14.00 

21.09.21 kl 09.00-14.30 

23.09.21 kl 08.30-15.00 

24.09.21 kl 09.00-14.30 

Adresse: Kulturhusgata 2, Lørenskog. Metrosenteret, 2.etg. 

OBS! Husk å ta med deg dokumentasjon på diagnose eller medikamenter, enten i form av en aktiv resept inne i helsenorge.no eller tidligere epikrise du har mottatt. Dersom du mangler dokumentasjon, kan du kontakte fastlegen din eller sykehuset som sender oss en elektronisk melding. 

12 - 15-åringer får tilbud om koronavaksinasjon

Vi tilbyr nå vaksinasjon til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinene settes på vaksinesenteret på Metro, Kulturhusgata 2, 2. etasje. Vaksinasjonen foregår ikke i skolens regi, så hvis barna skal følges til vaksinasjon må foreldre gjøre dette selv. 

Foreldre kan sette opp time for sitt barn ved å benytte denne lenken. 

Det er satt opp timer for vaksinering på følgende dager - onsdag 15/9, torsdag 16/9 og fredag 17/9. Det er mulighet for både dag- og kveldstimer. 

Alle som har barn på Lørenskogskolene har fått et brev fra skolen med denne informasjonen. Foreldre til barn som går på privatskole i andre kommuner kan også bestille vaksinetime i Lørenskog.

Hvis du får problemer med innlogging eller ikke har bank-ID, kan du bestille time på telefon 67 49 50 37 (10:00 – 15:00 hverdager). 

Foreldre må fylle ut samtykkeskjema før barna vaksineres

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du finner samtykkeskjemaet her.

NB: Samtykkeskjema må tas med til vaksinasjon.  

For øvrig vil det bli satt opp tidspunkt for vaksinering fortløpende framover, så alle som fylle 12 år dette året får mulighet for vaksinasjon.  Informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside og via skolene. 

Vaksinasjon av 16 - 17-åringer

Hvis du tilhører denne aldergruppa, men ikke har fått vaksinert deg kan du bestille time via denne lenken.