Vern for eldre

Klikk for stort bilde

Vern for eldre er en tjeneste rettet mot eldre mennesker som opplever overgrep. Det kan være seksuelle overgrep som i Sula kommune eller psykiske, fysiske og økonomiske overgrep. Omsorgssvikt er også et overgrep.

Det kan være vanskelig for eldre å snakke om at man har vært utsatt for overgrep. Dette er et tabubelagt område hvor den eldre kan føle både skyld og skam. Hjelpeapparatet har derfor en viktig oppgave i å formidle at dette er en kjent problematikk, og at det er hjelp å få.

Vern for eldre jobber med å forebygge vold og overgrep mot eldre. Tjenesten driver en nasjonal kontakttelefon for personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep.

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon er  800 30 196.

Vedlagt ligger lenke til Vern for eldre sine nettsider: www.vernforeldre.no