17. mai i Lørenskog 2024

Tirsdag 13. februar inviterte kommunens 17. maikomite FAU-representanter og rektorer ved barneskolene i Lørenskog til digitalt informasjonsmøte om gjennomføringen av årets 17. mai feiring i Lørenskog. Ca. 25 representanter fra skolenes FAU deltok på informasjonsmøtet.
Presentasjonen fra møtet kan du lese her. (PDF, 8 MB)