Informasjon om kommunen

Lørenskog betyr "grenseskogen mot leireheimen". Lørenskog er en innlandskommune i Akershus fylke. Per 31. desember 2017 har Lørenskog kommune en befolkning på 38 670.

Kommunen ble skilt ut fra Skedsmo i 1908 og er 70,5 km2 stor. Lørenskog kommune grenser til kommunene Oslo, Enebakk, Rælingen og Skedsmo.

Omtrent all bebyggelse ligger i den nordlige tredjedelen av kommunen. Innbyggerne er for det meste samlet på 15% av arealet i kommunen og en velutviklet infrastruktur dekker bo og næringsområdene. I denne delen ligger jernbane og motorvei som knytter kommunen til Oslo i vest og Romerike i øst.

Til Oslo sentrum er reisetiden med tog, buss eller bil ca. 15 minutter. Jordbruksarealene ligger som en "buffer" mellom marka i sør og bebyggelsen i nord.

Lørenskog kommune er en stor arbeidsplass på totalt 1 885 årsverk fordelt på 2 288 ansatte.

Du kan finne oppdaterte nøkkeltall om Lørenskog kommune hos Statistisk sentralbyråd. 
 

Fant du det du lette etter?