Skårer gård

Bilde av Skårer gård - bygdemuseet - Klikk for stort bilde Skårer gård er typisk for gårdsanleggene i Lørenskog slik de fortsatt lå på 1950- tallet.

De eldste delene av både låve og våningshus er fra slutten av 1700- tallet. Stabburet ble oppført ca. 1860. Låven på Skårer gård har gjennomgått bygningsmessige forandringer preget av skiftende omlegginger i jordbruket. Permanente miljøutstillinger i våningshuset viser stasstue og sengekammer slik de var møblert ved århundreskiftet.

Billed- og gjenstandsutstillinger

Gjenstandsmasen består i det vesentlige av bohave, husgeråd og redskaper fra midten av 1800-tallet og de første tiårene av dette århundret. Gjenstandene representerer bo- og arbeidssituasjonen på en gård i den tidlige industrielle fasen. En betydelig del av gjenstandene vises fram i utstillinger, mens noe er forsvarlig magasinert. Til samlingene hører også ca. 1000 registrerte lokale fotografier fra slutten av forrige århundre og fram til vår samtid.

Lørenskog bygdemuseum

I 2006 inngikk Lørenskog kommune en avtale med Akershusmuseet (daværende Akershus fylkesmuseum) om et regionalt driftssamarbeid der en rekke museer inngår. Bygdemuseet omfatter bygninger og tekniske kulturminner på tre steder i kommunen: Skårer gård, Skulerudstua og Vasshjulet i Losby.

Museets hjemmeside

Fant du det du lette etter?