Vasshjulet

Vasshjulet i Losby - Klikk for stort bildeVasshjulet ligger ved Losbyelva og ble bygd ca.1865. Vasshjulet var drivverket for Østmorksaga, som var en av de siste oppgangssager drevet av vann. I dag står bare Vasshjulet igjen.

Bilde av Vasshjulet ved Losbyelva - Klikk for stort bilde

Den første vannsaga ble tatt i bruk i Norge i 1503. I Lørenskog kommune nevnes sag i Losby første gang i 1560 og sagene skulle få stor betydning for distriktet med plankekjøring til Christiania.

Vasshjulet ligger ved Losbyelva og ble bygd ca.1865. Vannet ble ført til hjulet i en 105 m lang renne fra Mønevann. Vasshjulet var drivverket for Østmorksaga, som var en av de siste oppgangssager drevet av vann. Saga ble nedlagt i 1953. I dag står bare Vasshjulet igjen.

I 1998 overtok Lørenskog kommune dette kulturminnet fra Lørenskog historielag som fikk Vasshjulet i gave i 1957. Vasshjulet ble restaurert høsten 1998.

Vasshjulet fra Østmorksaga er brukt som motiv i Lørenskogs kommunevåpen. Lørenskog kommunes våpen er tegnet av Carsten Lien og godkjent ved kronprinsregentens resolusjon 26. juli 1957.