Severdigheter
(16.02.2011)

Gravrøysene i Haneborgåsen omfatter sju steinrøyser med runde eller ovale grunnflater som er lagt opp av mennesker.

Hammer bru
(16.02.2011)

Steinhvelvbrua over Losbyelva ligger langs den gamle kongeveien fra Christiania mot Rælingen, Enebakk og Smålenene.

Vasshjulet
(16.02.2011)

Vasshjulet ligger ved Losbyelva og ble bygd ca.1865. Vasshjulet var drivverket for Østmorksaga, som var en av de siste oppgangssager drevet av vann. I dag står bare Vasshjulet igjen.

Skulerud gård
(16.02.2011)

Skulerudstua var våningshuset på Skulerud gård. Den eldste delen kan være fra 1669 og er Lørenskogs eldste trebygning.

(16.02.2011)

Skårer gård er typisk for gårdsanleggene i Lørenskog slik de fortsatt lå på 1950- tallet.

(16.02.2011)

Svenskefurua er fredet og ligger ved Langvannet øst for
rådhuset.

(16.02.2011)

Siste tilvekst til samlingene på Lørenskog bygdemuseum er Røykåshytta, hytta er fra mellomkrigstiden.

(16.02.2011)

Olavskilden ligger på toppen av Hammersberget ovenfor Lørenskog kirke. Kilden blir aldri tom, selv under langvarig tørke.

(16.02.2011)

Lørenskog kirke er det eldste byggverk i bygda. I mer enn 800 år har den vært et samlingssted for bygdas folk.

Fant du det du lette etter?