Kjære kollega!

Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger på nyhetsbrevene. Også dette nyhetsbrevet blir preget av korona og smittesituasjonen her i Lørenskog. Jeg har forstått at mange setter pris på å få oppdatert informasjon, men også å få et lite innblikk i hva som skjer «behind the scenes».  

Kjære kollega!

Jeg vil starte med å sende en stor takk til dere alle. Nå går vi inn i påsken hvor mange får noen etterlengtede og velfortjente fridager. Det unner jeg dere alle, jeg er både imponert og stolt over den innsatsviljen jeg ser i hele kommuneorganisasjonen. Riktignok kan ikke alle ansatte ta seg fri, sånn er det når man yter livsnødvendige og viktige tjenester til innbyggere døgnet rundt. La meg derfor sende en ekstra tanke og takk til alle som må jobbe også i påsken.   

 Kjære kollega!

En norsk realityprofil sa vel noe sånt som at «når det går bedre kan det ikke gå dårligere» under en kraftanstrengelse på 71 grader nord. Covid-19 har virkelig vært en kraftanstrengelse for oss alle. Akkurat nå forstår jeg at det kan kjennes ut som at selv om det periodevis ser ut til å gå bedre, er ikke neste nedtur langt unna.

Korona har gjort at vi over tid har stått i en uforutsigbar og krevende arbeidshverdag. Dette har satt oss på mange prøver. Vi har virkelig fått testet vår utholdenhet, handlekraft, endringsvilje, våre omsorgsevner med mer – som enkeltpersoner og som kommuneorganisasjon. Jeg var glad da vinterferien sto for tur og mange endelig skulle få noen velfortjente og etterlengtede fridager. I tillegg så smittetallene ut til å være nedadgående. Nå, bare en uke senere, er jeg nok en gang svært bekymret. Vi har lagt bak oss det som muligens har vært en av de verste smitteukene i pandemien så langt. Hovedårsaken er at den importerte virusmutasjoner raskt brer seg i hele Oslo-regionen og sprer smitten i nesten alle aldersgrupper, til tross for at både regionen og Lørenskog kommune har hatt strengere tiltak enn stort sett hele landet de siste månedene.

Bare litt til nå?

Kjære kollegaer!

Jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne starte dette nyhetsbrevet med å skrive «Bare litt til nå!» med utropstegn og ikke spørsmålstegn. Hvis vi bare holder ut litt til, så er denne pandemien endelig over. Men sannheten er at - det vet verken jeg eller noen annen.

Det vi ser, er at antagelser og «sannheter» forandres raskt og at håp og frustrasjon går hånd i hånd. Uvisshet og usikkerhet preger oss alle. Som kommunedirektør opplever jeg at både fritid og arbeidsdager preges sterkt av dette. Et godt eksempel på det er møtet sist fredag mellom Statsforvalteren (Fylkesmannen) og alle kommunene i Viken.

Hensikten med møtet var opprinnelig å drøfte erfaringer så langt, smittevernstiltak og informasjon om vaksinearbeidet. Under møtet kom informasjonen om at den engelske virusvarianten er påvist i Nordre Follo, og at dette vil få betydelige konsekvenser for kommunene i hele regionen.

Hvordan beslutter vi egentlig koronatiltakene?

 Kjære kollegaer!

Denne tiden er vanligvis preget av innspurten i budsjettarbeidet. Det er slett ingen liten oppgave når over tre milliarder av samfunnets kroner skal fordeles til det beste for innbyggerne i Lørenskog. La meg komme tilbake til det, først litt om korona, smittesituasjonen og tiltak knyttet til dette.

Fredag innførte Lørenskog kommune noen av de strengeste og mest inngripende tiltakene i landet. Reaksjonene er som forventet. Noen applauderer kommunen sin og synes det er trygt og godt at det tas tydelige «grep» - mens andre synes vi tar for mye «Møllers tran», eller mener vi burde holde oss til de samme tiltakene som de omkringliggende kommunene. Jeg har forståelse for at det er ulike oppfatninger. Og som jeg har skrevet før, det er bra det stilles spørsmål rundt hva vi gjør. Noen spør også om hvordan vi kommer frem til de tiltakene vi innfører og hvordan slike beslutninger fattes. Jeg tenkte derfor jeg skulle skrive litt om det i dette nyhetsbrevet.

Kjære kollegaer

Nyhetsbrevet denne uka vil i sin helhet dreie seg om et stort prosjekt vi har kalt «tjenestegjennomgang».

Tjenestegjennomgangen er et av de viktigste prosjektene vi gjennomfører nå og neste år, og det vil i større eller mindre grad berøre de fleste tjenesteområdene våre fremover. Tjenestegjennomgangen handler om hvordan vi i fellesskap skal møte morgendagens utfordringer, innbyggernes forventinger til våre tjenester og hvordan vi kan jobbe mer effektiv ved å blant annet digitalisere manuelle oppgaver. I tillegg må vi løse det krevende oppdraget å skape fortsatt bærekraft i kommunens økonomi i årene som kommer. Skal vi lykkes er det viktig at hver og en av oss er åpne for nye måter å løse oppgavene på.

Betyr din mening noe?

Kjære kollegaer.

I mitt forrige nyhetsbrev skrev jeg om noen av de store beslutningene som lå like foran oss - utviklingen av Skårersletta og bygging av nye Fjellhamar skole. Sistnevnte blir mye, mye mer enn en skole. Det blir et fantastisk flott anlegg for Fjellhamar og hele Lørenskog. Den nye skolen får et stort uteområde og et idrettsbygg med svømmehall og idrettshall. Det blir tilrettelagt for både eliteseriespill i håndball og store arrangementer. Med andre ord er dette en betydelig satsing som vil gi barn, unge og voksne i Lørenskog gode kultur- og idrettsopplevelser, samt en ny skolehverdag for alle barn på Fjellhamar. Det var gode politiske diskusjoner både i forkant og under selve debatten i kommunestyret forrige onsdag, og prosjektet ble vedtatt med stort flertall.

0 Kommentarer

 I rivende utvikling!

Kjære kollegaer

De siste nyhetsbrevene har naturlig nok handlet mye om koronapandemien og hvordan den har preget oss alle. Nå har vi akkurat lagt bak oss en annerledes 17. mai. Jeg håper dere hadde en fin markering sammen med de nærmeste.

Inn i den nye fremtiden

Kjære kollegaer

De siste sju ukene har vært svært begivenhetsrike. Litt i overkant vil nok de fleste si. Vi har blitt truffet av en pandemi, som igjen førte til at vi måtte stenge barnehager, skoler, de fleste aktivitetstilbud og en rekke andre tjenester. Viktige deler av hverdagslivet, som vi alle har tatt som en selvfølge, ble plutselig revet bort. De siste dagene har vi gjenåpnet mye, men det meste fortoner seg allikevel ganske annerledes enn for bare to måneder siden.

 Kjære kollegaer

Om utrygghet, uvisshet, raushet og tålmodighet

Gjennom stort sett hele mitt voksne liv har jeg jobbet for å bli bedre til å innrømme feil og å ta meg selv litt mindre høytidelig. Jeg har ikke hatt så lett for noen av delene. I midten av 20-årene var det ingen diskusjon som ikke var viktig nok til å «vinnes». Når jeg tenker på det nå, synes jeg nesten synd på familie og venner. Jeg var antagelig et levende eksempel på at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom selvtillit og selvinnsikt. Nå vil jeg vel nesten si at den kan være omvendt proporsjonal.