Hvordan beslutter vi egentlig koronatiltakene?

 Kjære kollegaer!

Denne tiden er vanligvis preget av innspurten i budsjettarbeidet. Det er slett ingen liten oppgave når over tre milliarder av samfunnets kroner skal fordeles til det beste for innbyggerne i Lørenskog. La meg komme tilbake til det, først litt om korona, smittesituasjonen og tiltak knyttet til dette.

Fredag innførte Lørenskog kommune noen av de strengeste og mest inngripende tiltakene i landet. Reaksjonene er som forventet. Noen applauderer kommunen sin og synes det er trygt og godt at det tas tydelige «grep» - mens andre synes vi tar for mye «Møllers tran», eller mener vi burde holde oss til de samme tiltakene som de omkringliggende kommunene. Jeg har forståelse for at det er ulike oppfatninger. Og som jeg har skrevet før, det er bra det stilles spørsmål rundt hva vi gjør. Noen spør også om hvordan vi kommer frem til de tiltakene vi innfører og hvordan slike beslutninger fattes. Jeg tenkte derfor jeg skulle skrive litt om det i dette nyhetsbrevet.

Kjære kollegaer

Nyhetsbrevet denne uka vil i sin helhet dreie seg om et stort prosjekt vi har kalt «tjenestegjennomgang».

Tjenestegjennomgangen er et av de viktigste prosjektene vi gjennomfører nå og neste år, og det vil i større eller mindre grad berøre de fleste tjenesteområdene våre fremover. Tjenestegjennomgangen handler om hvordan vi i fellesskap skal møte morgendagens utfordringer, innbyggernes forventinger til våre tjenester og hvordan vi kan jobbe mer effektiv ved å blant annet digitalisere manuelle oppgaver. I tillegg må vi løse det krevende oppdraget å skape fortsatt bærekraft i kommunens økonomi i årene som kommer. Skal vi lykkes er det viktig at hver og en av oss er åpne for nye måter å løse oppgavene på.

Betyr din mening noe?

Kjære kollegaer.

I mitt forrige nyhetsbrev skrev jeg om noen av de store beslutningene som lå like foran oss - utviklingen av Skårersletta og bygging av nye Fjellhamar skole. Sistnevnte blir mye, mye mer enn en skole. Det blir et fantastisk flott anlegg for Fjellhamar og hele Lørenskog. Den nye skolen får et stort uteområde og et idrettsbygg med svømmehall og idrettshall. Det blir tilrettelagt for både eliteseriespill i håndball og store arrangementer. Med andre ord er dette en betydelig satsing som vil gi barn, unge og voksne i Lørenskog gode kultur- og idrettsopplevelser, samt en ny skolehverdag for alle barn på Fjellhamar. Det var gode politiske diskusjoner både i forkant og under selve debatten i kommunestyret forrige onsdag, og prosjektet ble vedtatt med stort flertall.

0 Kommentarer

 I rivende utvikling!

Kjære kollegaer

De siste nyhetsbrevene har naturlig nok handlet mye om koronapandemien og hvordan den har preget oss alle. Nå har vi akkurat lagt bak oss en annerledes 17. mai. Jeg håper dere hadde en fin markering sammen med de nærmeste.

Inn i den nye fremtiden

Kjære kollegaer

De siste sju ukene har vært svært begivenhetsrike. Litt i overkant vil nok de fleste si. Vi har blitt truffet av en pandemi, som igjen førte til at vi måtte stenge barnehager, skoler, de fleste aktivitetstilbud og en rekke andre tjenester. Viktige deler av hverdagslivet, som vi alle har tatt som en selvfølge, ble plutselig revet bort. De siste dagene har vi gjenåpnet mye, men det meste fortoner seg allikevel ganske annerledes enn for bare to måneder siden.

 Kjære kollegaer

Om utrygghet, uvisshet, raushet og tålmodighet

Gjennom stort sett hele mitt voksne liv har jeg jobbet for å bli bedre til å innrømme feil og å ta meg selv litt mindre høytidelig. Jeg har ikke hatt så lett for noen av delene. I midten av 20-årene var det ingen diskusjon som ikke var viktig nok til å «vinnes». Når jeg tenker på det nå, synes jeg nesten synd på familie og venner. Jeg var antagelig et levende eksempel på at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom selvtillit og selvinnsikt. Nå vil jeg vel nesten si at den kan være omvendt proporsjonal.  

 Kjære kollegaer

I dag er det onsdag og påskeferien skal begynne, men ikke for alle. Ganske mange i kommunen må jobbe også i påsken. Ikke blir påskeferien helt slik de fleste hadde planlagt heller. Det er restriksjoner og sosial distansering som gjelder - og det på fjerde uka. Jeg vil tro at flere med meg begynner å kjenne på følelsen av at dagene blir like, og at behovet for sosial kontakt er økende.

0 Kommentarer

Kjære kollegaer

Vi har snart lagt nok en unormal uke bak oss, og denne tilstanden er nå i ferd med å bli vår nye hverdag. Det synker gradvis inn at dette kommer til å vare en stund fremover, i alle fall til over påske.

Vi merker at innbyggere, men også vi i kommunen, tenker og føler ulikt om mye av det som skjer. Noen synes at tiltakene rammer for hardt, andre synes det burde vært gjort enda mer. Dette opplever vi både nasjonalt og lokalt. På sett og vis ble det enklere for oss da regjeringen besluttet å stenge skoler, barnehager og fritidstilbud. Det var vanskelige beslutninger å ta for den enkelte kommune.

Kjære kollegaer

Det har gått en uke siden forrige nyhetsbrev, og denne uken har ikke vært mindre spesiell enn den forrige. Vi er alle preget av omstendighetene. Jeg tror vi alle kjenner på uro og bekymring og har mange spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på. Det mangler heller ikke på nyheter med både spådommer og antagelser, men svært få konkrete svar.

  Kjære kollegaer

Når jeg skriver dette nyhetsbrevet er det under svært spesielle omstendigheter. Hele det norske samfunnet preges av koronaviruset, og vi er alle berørt.

Tirsdag for ti dager siden satte beredskapsgruppen seg ned for å starte planlegging av ulike scenarioer. Etter det har vi møttes flere ganger daglig for å diskutere og håndtere alle tenkelige og utenkelige utfordringer. Det var klokt, for lørdag 7. mars fikk kommunen de første positive prøvesvarene. På søndag hadde vi hektisk møteaktivitet som blant annet resulterte i midlertidig stenging av Fjellhamar skole mandag og tirsdag.