Kjære kollegaer

Det har gått en uke siden forrige nyhetsbrev, og denne uken har ikke vært mindre spesiell enn den forrige. Vi er alle preget av omstendighetene. Jeg tror vi alle kjenner på uro og bekymring og har mange spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på. Det mangler heller ikke på nyheter med både spådommer og antagelser, men svært få konkrete svar.

  Kjære kollegaer

Når jeg skriver dette nyhetsbrevet er det under svært spesielle omstendigheter. Hele det norske samfunnet preges av koronaviruset, og vi er alle berørt.

Tirsdag for ti dager siden satte beredskapsgruppen seg ned for å starte planlegging av ulike scenarioer. Etter det har vi møttes flere ganger daglig for å diskutere og håndtere alle tenkelige og utenkelige utfordringer. Det var klokt, for lørdag 7. mars fikk kommunen de første positive prøvesvarene. På søndag hadde vi hektisk møteaktivitet som blant annet resulterte i midlertidig stenging av Fjellhamar skole mandag og tirsdag.

Kjære kollega.

Velkommen til årets første nyhetsbrev fra meg. Denne gang skal jeg ikke oppsummere året vi har lagt bak oss i detalj, bortsett fra å si noen ord om befolkningsveksten og årsregnskapet for 2019 som ble klart i disse dager. I 2019 økte befolkningen med ca. 1350 personer til 41460 innbyggere, hvor selvfølgelig en andel av disse var unge voksne med barn som trenger barnehage- og skoleplass. Det krever at vi fortsetter å investere i blant annet skoler, barnehager og idrettsanlegg. I fjor investerte vi over 700 millioner og i årene fremover vil vi investere flere milliarder i nødvendig infrastruktur for å holde tritt med veksten.

Flere innbyggere betyr også flere skattekroner. I fjor økte skatteinntektene med 79 millioner sammenliknet med 2018. Det er inntekter som kommer godt med, for det er store tall vi snakker om. I 2019 var kommunens samlede inntekter på 3,09 milliarder kr. Utgiftene var på 2,99 milliarder kr. Det gir oss et netto driftsresultat på 77 millioner kr og et regnskapsmessig overskudd på 81 millioner kr. Det gode overskuddet skyldes en kombinasjon av større skatteinntekter og lavere renteutgifter enn budsjettert, og ikke minst god økonomistyring innenfor alle tjenesteområdene.

Jeg er veldig fornøyd med at vi får et høyere overskudd enn forventet, disse pengene benyttes til fremtidige, nødvendige investeringer og for å holde gjeldsveksten nede. Økonomien blir mer utfordrende fremover, blant annet som en følge av befolkningssammensetningen, og da er det veldig viktig at vi har god kontroll og styring på økonomien vår.

 Kjære kollegaer

Julen nærmer seg med stormskritt og onsdag var kommunestyret samlet for siste gang i år. Selv om alle vi som jobber i Lørenskog nok innimellom kjenner at mye er i forandring, er det også noe som alltid er «same procedure as last year»; nemlig at den store saken på årets siste kommunestyremøte er behandling av neste års budsjett og kommende økonomiplanen.

 Kjære kollega!

Denne gangen gjør vi en liten vri på nyhetsbrevet. Fremfor å sende det ut på e-post som et vedlegg legger vi det rett på nett. Jeg vet at mange av dere ikke sitter foran en PC til daglig, men er på farta med en mobil eller nettbrett i hånda som viktigste arbeidsverktøy. Ved å publisere nyhetsbrevet direkte på nett blir det lettere tilgjengelig for alle, og vi får også større muligheter til å publisere bilder, video grafikk og lenker.

Har du tips og innspill til saker og tema jeg burde ta opp? Brenn ikke inne med det, men ta kontakt med meg. E-postadressen min er: ragchr@lorenskog.kommune.no