Det går mot lysere tider

Kjære kollega!

Jeg vil starte med å sende en stor takk til dere alle. Nå går vi inn i påsken hvor mange får noen etterlengtede og velfortjente fridager. Det unner jeg dere alle, jeg er både imponert og stolt over den innsatsviljen jeg ser i hele kommuneorganisasjonen. Riktignok kan ikke alle ansatte ta seg fri, sånn er det når man yter livsnødvendige og viktige tjenester til innbyggere døgnet rundt. La meg derfor sende en ekstra tanke og takk til alle som må jobbe også i påsken.   

Kommunedirektør i Lørenskog kommune Ragnar Christoffersen Jonas Ruud, Lørenskog kommune   Uken vi akkurat har lagt bak oss synes jeg har vært en av de mest krevende i pandemien så langt. Jeg merker godt at både innbyggere og ansatte er veldig korona- og tiltakstrøtte nå. Det er krevende å forholde seg til stadige nye forbud, regler, anbefalinger og råd. Temperaturen går opp, både i sosiale medier og i våre interne diskusjoner. Vi lengter etter forutsigbarhet og rutiner som varer mer enn én uke om gangen. Smittesituasjonen styrer fortsatt veldig mye av det vi holder på med. Med et mutert virus som smitter lettere og gjør oss mer syke, må også tiltakene være strengere. Vi har veldig høye smittetall i Lørenskog nå, og de har holdt seg stabilt høye en lang periode. Dette er bekymringsfullt og slitasjen er merkbar.

Endringsvilje i praksis

Jeg vet at det er mange i helsetjenestene som har gått doble skift en periode. Hvis de såkalte TISK-tjenestene (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) bryter sammen, går det ikke lenge før viruset er ute av kontroll – og helsetjenestene både i kommunen og på sykehusene overbelastes. Det har nesten blitt utført mirakler i denne tjenesten hittil, men det er bare så vidt det henger sammen nå. Vi lærer opp et betydelige antall medarbeidere som har sagt seg villig til å bli omdisponert for å bidra i dette arbeidet fremover. Tusen takk til alle dere som stiller opp og viser endringsvilje i praksis i en krevende situasjon.  

Uro og engstelse

Jeg har oppriktig vondt av alle dere som føler uro og engstelse i arbeidshverdagen. Som arbeidsgiver er dette slett ikke greit. Forrige uke hadde vi mange møter med tillitsvalgte, verneombud, ledere og andre for å diskutere hvilke tiltak vi kan iverksette for å skape en følelse av en tryggere arbeidssituasjon. Dette arbeidet fortsetter vi med, men det som etterlyses mest er dessverre det vi vanskeligst kan bidra med. Det er vaksine. Jeg forstår veldig godt at alle i førstelinja - for eksempel lærere, barnehagelærere, assistenter, renholdere med flere, som i sitt daglige virke har mange nærkontakter, ønsker beskyttelse. Når en ettåring i barnehagen faller og slår seg, eller må skiftes på, blir det å holde to meter kun teori. Da trenger barna omsorg og varme hender. Det får de av våre flotte ansatte, selv om det innebærer risiko for å bli smittet.

Vi skulle så gjerne gitt dere og alle andre i førstelinja beskyttelse, men vi har ingen påvirkning på verken antall vaksiner eller hvem som skal prioriteres. Dette styres nasjonalt. Det er selvfølgelig positivt at Lørenskog nå får flere vaksiner, både fordi vi har hatt høyt smittetrykk over tid og fordi regjeringen har endret fordelingsnøkkelen, men det er fortsatt ikke mulig å gi et tydelig svar på når det blir akkurat din tur. Her har vi har svært god kapasitet, og vil umiddelbart sette alle vaksiner vi får.    

Best mulige beslutninger

Vi jobber knallhardt hver eneste dag for å ta best mulige beslutninger. I vurderingene prøver vi å ta hensyn til innbyggere, brukere, elever, barn og ansatte - og alle andre forhold som vi mener er viktige. Dette innebærer ofte veldig vanskelige vurderinger, hvor vi stadig ser at det er enten kryssende interesser eller direkte motstridende hensyn å ta. Alle beslutninger må være forholdsmessige og tilpasset situasjonen, og verken være for strenge eller for «svake». Det blir helt sikkert ikke perfekt hele tiden, men jeg ser at alle gjør sitt beste. Mer kan verken jeg eller andre forvente.  

Takk, kjære kollega for den uvurderlige jobben du gjør. Kan du hvile og lade batteriene i påsken, så gjør det. Vi har fortsatt en krevende tid foran oss, men vi har klart oss bra så langt. Det er fordi vi har et godt samarbeid i hele kommuneorganisasjonen – og fordi hver og en av dere har klart å hente ut det beste av dere selv. Det er både kommunestyret og jeg svært takknemlig for!

Varme hilsener til hver og en - med ønske om at dere får noen fine påskedager.

Ragnar C.