Kommunedirektørens nyhetsbrev uke 4

Ragnar Christoffersen, kommunedirektør i Lørenskog kommune.Bare litt til nå?

Kjære kollegaer!

Jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne starte dette nyhetsbrevet med å skrive «Bare litt til nå!» med utropstegn og ikke spørsmålstegn. Hvis vi bare holder ut litt til, så er denne pandemien endelig over. Men sannheten er at - det vet verken jeg eller noen annen.

Det vi ser, er at antagelser og «sannheter» forandres raskt og at håp og frustrasjon går hånd i hånd. Uvisshet og usikkerhet preger oss alle. Som kommunedirektør opplever jeg at både fritid og arbeidsdager preges sterkt av dette. Et godt eksempel på det er møtet sist fredag mellom Statsforvalteren (Fylkesmannen) og alle kommunene i Viken.

Hensikten med møtet var opprinnelig å drøfte erfaringer så langt, smittevernstiltak og informasjon om vaksinearbeidet. Under møtet kom informasjonen om at den engelske virusvarianten er påvist i Nordre Follo, og at dette vil få betydelige konsekvenser for kommunene i hele regionen.

For de som måtte lure på hvorfor denne engelske virusvarianten forandrer både den nasjonale og lokale strategien, er det fordi den er betydelig mer smittsom. Det innebærer at denne varianten av viruset har et potensial til å ramme oss mye hardere enn det opprinnelige viruset. I løpet av uker med ukontrollert spredning vil helsevesen og andre samfunnskritiske funksjoner kunne settes ut av spill. Det er dessverre eksempler på dette fra land som ikke ligger altfor langt unna oss, som Storbritannia og Irland. Derfor er det nødvendig med strenge tiltak for å stoppe og/eller forsinke utbredelsen av dette viruset. Vaksinen vil helt klart hjelpe oss. Det er viktig å stoppe smitten å nå mennesker i risikogruppen. Utfordringen akkurat nå er tilgangen på vaksiner. Tilgangen har vi ingen påvirkningsmulighet på. Den styres helt og fullt av nasjonale myndigheter, som igjen styres av Norges tilgang til vaksiner.

Vaksinering i Lørenskog kommune

Du skal være helt trygg på at vi gjør alt vi kan for å vaksinere flest mulig av våre innbyggere så raskt som mulig. Den første vaksinen på Romerike ble satt i Lørenskog. Vi var og er godt forberedt, og siden vi mottok første dose har vi umiddelbart satt alle dosene vi har fått. I skrivende stund er det 371 innbyggere som har fått vaksinen av Lørenskog kommune. Denne uken får  324 nye doser. Da blir de første innbyggerne på sykehjem fullvaksinert og vi fortsetter  å vaksinere innbyggere over 85 år som bor hjemme, samt at 20% av vaksinene går til helsepersonell.

Alt skjer i tråd med den nasjonale vaksinestrategien og i tråd med prioriteringen av hvem vi skal tilby vaksine og i hvilken rekkefølge. Vi er i likhet med andre kommuner spurt om vi har kapasitet til å vaksinere et større antall innbyggere i løpet av februar hvis vi mottar mange doser av en vaksine som er i slutten av godkjenningsløpet.

Det har vi bekreftet at vi kan.  Vi har bygget opp et robust vaksinesenter på Metro Storhandel med god kapasitet og kompetanse. Dessverre leser vi i media at det trolig blir forsinkelser fra denne produsenten også. Det viser bare hvor uforutsigbart dette er, og hvorfor vi dessverre ikke kan gi våre innbyggere tydelig beskjed om når den enkelte blir vaksinert. Det står altså ikke på oss.

Strenge tiltak i regionen

Så tilbake til smittesituasjonen i Lørenskog nå. Denne helga har i stor grad gått med til møter med Helsedirektoratet, FHI, Statsforvalteren og øvrige berørte kommuner i vår region. Tiltakene for Nordre Follo og de 10 omkringliggende kommunene (naboene) ble raskt besluttet og innført allerede lørdag 23/1. Det ble de strengeste tiltakene i pandemien så langt.

Regjeringen ønsket tilbakemelding fra de øvrige randsonekommunene (naboene til naboene) om vi også ønsket nasjonale tiltak innført i våre kommuner. Vi ga i likhet med nesten alle andre kommuner tydelige signaler om at det er viktig å samordne tiltak. Dette er ikke tiden for å vurdere lokale tiltak. Det vil ta mer tid å fastsette og kan forvirre innbyggerne på tvers av kommunegrensene om hva som gjelder.

Høyt smittetrykk i Lørenskog

Allikevel er ikke dette enkelt. Lørenskog hadde allerede innført noen av landets strengeste tiltak før denne situasjonen oppsto, på grunn av den lokale smittesituasjonen. De to første ukene i 2021 registrerte vi de høyeste smittetallene i pandemien så langt. Vi lå da på over 400 per 100 000, noe som tilsier rødt nivå og omfattende tiltak. De siste dagene har vi sett en nedadgående trend, og jeg håper virkelig at den fortsetter. Det er bekymringsfullt å ha så strenge tiltak over lang tid. Det rammer mange, det rammer sårbare grupper, det rammer barn, unge og eldre og det rammer næringslivet. Det er ingenting vi ønsker mer enn å kunne lette på tiltakene overfor innbyggerne i Lørenskog, men det er smittetallene som avgjør dette.

Jeg leser på kommunens Facebook-sider at mange er lei nå, og stiller spørsmål ved ett eller flere av tiltakene. Jeg glad for at det stilles spørsmål ved beslutningene våre. Men som kommune kan vi ikke ta beslutninger basert på stemningsbølger i kommentarfeltet på sosiale medier. Det betyr ikke at jeg ikke leser eller forstår, for det er nyttig med tilbakemeldinger. Særlig fordi det viser oss hva vi bør informere om. Informasjon er viktig i denne fasen, og vi bruker mye tid på å svare som best vi kan i alle kanaler.   

Slik tar vi beslutninger om nye tiltak

Jeg har tidligere forklart hvordan vi kommer frem til hvilke tiltak som er nødvendige. La meg veldig kort repetere det, jeg ser det ofte stilles spørsmål om dette. Først av alt - alt vi gjør baserer seg på en konkret vurdering av smittesituasjonen i vår kommune. Vi følger med på situasjonen rundt oss, blant annet ser vi til Oslo og Lillestrøm. Men først og fremst er det situasjonen i Lørenskog som er avgjørende for våre tiltak.

Kommuneoverlegen vurderer statistikk, smittetall og utvikling sammen med kommunelegene. De vurderer smitten i ulike aldersgrupper, hvor innbyggerne smittes, om smitteveiene er kjent eller om det er mye ukjent smitte. Det er altså en rekke faktorer som til sammen utgjør en helhetlig vurdering. I tillegg rådfører kommuneoverlegen seg ved behov med FHI, kommuneadvokaten og andre før tiltak besluttes eller anbefales. Noen tiltak besluttes suverent av kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven, andre tiltak gis som anbefaling til meg og noe må igjen besluttes politisk.

Men det er en fellesnevner – absolutt alle tiltak som innføres må stå i forhold til smittesituasjonen og være hensiktsmessige. Jeg forstår at noen kan synes vi iverksetter for strenge tiltak, mens andre mener vi burde gjøre enda mer. Det er ikke rart etter snart ett år med pandemi og tiltak som legger begrensninger på oss alle. Jeg er skikkelig lei selv også, hvis det er noen trøst. Jeg sitter i hovedsak på hjemmekontor og savner kollegaer og følelsen av fellesskap. Jeg savner lunsjen og småprat i gangene, jeg savner rytmen i arbeidshverdagen og ikke minst valgfriheten og fleksibiliteten jeg er så glad i. For ikke å snakke om fritiden som har så strenge begrensinger. Men fortsatt er ikke mine – eller dine – ønsker og behov isolert de viktigste. Det er fellesskapets behov som fortsatt må være avgjørende en stund til.

Det er imidlertid gledelig at vi nå ser en nedadgående trend også i Lørenskog. Det tyder på at tiltakene virker og har effekt. Sånn sett kunne jeg kanskje skrevet «Bare litt til nå!» med utropstegn, for hvis vi fortsetter å være like flinke, ta hensyn og følger de regler og råd som gjelder – så vil vi snart kunne se en ende på dette. Men det forutsetter at vi alle holder ut en stund til.

Så kjære kollega – dette klarer vi!

Ragnar C.