Rådmannens nyhetsbrev uke 18

Ragnar Christoffersen, rådmann Lørenskog kommuneInn i den nye fremtiden

Kjære kollegaer

De siste sju ukene har vært svært begivenhetsrike. Litt i overkant vil nok de fleste si. Vi har blitt truffet av en pandemi, som igjen førte til at vi måtte stenge barnehager, skoler, de fleste aktivitetstilbud og en rekke andre tjenester. Viktige deler av hverdagslivet, som vi alle har tatt som en selvfølge, ble plutselig revet bort. De siste dagene har vi gjenåpnet mye, men det meste fortoner seg allikevel ganske annerledes enn for bare to måneder siden.

Jeg synes virkelig vi har sett hva vi sammen er i stand til å mobilisere og klare når vi må. Det er en god erkjennelse å ta med seg inn i den nye fremtiden. Det høres kanskje litt pompøst ut, men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å vende tilbake til en ny «normal». At våre arbeids- og reisevaner vil endre seg er lett å peke på, men det kan også resultere i nye muligheter som vi ikke var oppmerksomme på før pandemien. Det at flere har tatt i bruk digitale hjelpemidler gjør oss enda bedre rustet for fremtiden. Jeg er helt sikker på at flere slike effekter og muligheter vil gjøre seg gjeldende og dukke opp i kjølevannet av krisen. Da handler det om å gripe mulighetene.

Før krisen oppsto, hadde vi allerede forberedt oss på å jobbe enda mer målrettet med nyskaping i kommunen. Det innebærer blant annet at vi skal utvikle og forsterke samarbeid på tvers og skape interessante læringsarenaer. En ambisiøs satsing på nyskaping krever en kultur med stor endringsvilje og hvor nye ideer og initiativ blir verdsatt. Vi må leve etter verdigrunnlaget vårt: Åpen, troverdig og engasjert. Det blir en viktig oppgave og utfordring for oss både som enkeltindivider, kommuneorganisasjon og lokalsamfunn. Det finnes utallige eksempler på hvordan organisasjoner og samfunn kan komme styrket ut av kriser. I Lørenskog har vi ved flere anledninger fått ros for at vi er en offensiv kommune som har vist evne til å manøvrere godt og raskt i et krevende terreng. Nå får vi muligheten til å vise nettopp det på vei inn i den nye fremtiden - og den skal vi ta!

Selv kjenner jeg korona-trykket i både hode og kropp nå. Ikke i den forstand at jeg har vært syk heldigvis, men jeg kjenner at hverdagen er blitt veldig annerledes. Det er utallige møter hver dag, dagene blir ofte lange og det er mange ulike saker som haster og som skal behandles samtidig. Sånn er det når man skal håndtere en krisesituasjon samtidig som mange av de ordinære tjenestene og funksjonene skal opprettholdes som vanlig og vi skal rette blikket framover. Jeg er garantert ikke alene om å føle det slik. Mange av dere har sikkert også bekymringer for egen eller andres helse og sikkerhet når det jobbes enten direkte eller indirekte i smittesituasjoner. Det fortjener både anerkjennelse, respekt og forståelse.   

Det som både motiverer og hjelper meg når det røyner litt på, er en klem, en klapp på skulderen, litt ros eller en hyggelig tilbakemelding. Her om dagen traff jeg en innbygger på Metro som jeg ikke har truffet tidligere. Helt uoppfordret fortalte han at hans bestemte inntrykk var at kommunen arbeidet godt og hadde god kontroll på alt som skjedde. Han var både imponert og betrygget. Jeg lovte å ta med den tilbakemeldingen tilbake til alle dere som nå gjør en uvurderlig innsats for innbyggerne våre. Jeg må si jeg ble riktig stolt på kommunens vegne, men rosen er det dere som fortjener.

Akkurat nå kan vi ikke gi hverandre klemmer eller klapp på skulderen, men vi kan fortsatt gi ros eller en hyggelig tilbakemelding og være åpne for andres bidrag. Kanskje har akkurat du en kollega som i likhet med meg er litt sliten, eller rett og slett fortjener en oppmuntring? Da er tiden inne nå!

Ønsker dere alle en god helg!

Ragnar